r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Voedselverspilling in de EU: Per jaar 88 miljoen ton voedsel in de vuilnisbak

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op vrijdag 12 mei 2017, 16:14.
Pallets met groente en fruit
Bron: © European Union, 2017

Uit ramingen blijkt dat er in de EU jaarlijks 88 miljoen ton voedselafval wordt gegenereerd. Dit komt overeen met 173 kg per persoon. Welke sectoren produceren het meeste voedselafval? Wat wordt er gedaan op EU-niveau om dit afval te verminderen? En wat kun je als consument doen?

Op boerderijen, in de voedselindustrie, in winkels, restaurants en thuis gaat voedsel verloren en wordt het verspild. Huishoudens genereren het meeste voedselafval met 53%.

Volgens een Eurobarometer-enquête is de datummarkering voor voedingsproducten slecht bekend hoewel bijna 6 op 10 Europeanen zeggen dat ze altijd de aanduidingen ten minste houdbaar tot en te gebruikten tot bekijken.

De kosten, ethische gevolgen en een milieuprobleem

Het weggooien van voedsel zorgt voor van verspilling van waardevolle en vaak schaarse middelen (water, bodem, werktijden, energie, enz.) en draagt bij aan klimaatverandering. Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) is voedselafval goed voor een wereldwijde koolstofvoetafdruk van ongeveer 8% van de totale door mensen veroorzaakte wereldwijde broeikasgasuitstoot. Voor elke kg geproduceerd voedsel wordt 4,5 kg CO2 vrijgegeven in de atmosfeer.

De vermindering van voedselafval is niet alleen een economische- en milieuverplichting maar ook een morele verplichting. Volgens de FAO zijn ongeveer 793 miljoen mensen in de wereld ondervoed. Volgens Eurostat waren in 2014 in de EU 55 miljoen mensen (9,6% van de EU-bevolking) niet in staat om elke tweede dag een kwaliteitsmaaltijd te betalen.

Wat het Parlement doet om voedselafval te verminderen

Op maandag 15 mei debatteren de leden over een verslag opgesteld door Biljana Borzan (Kroatië, S&D) die een reeks maatregelen voorstelt om het voedselafval van 88 miljoen ton per jaar tegen 2030 te verminderen met 50%. Met dit doel herhalen de leden het doel in het wetgevingspakket over afval dat in maart werd aangenomen.

Het verslag van Borzan bevat verder diverse voorstellen om voedselafval te verminderen zoals het bevorderen van voedseldonaties. Donaties verminderen het voedselafval en helpen mensen in nood.

Verder wordt voorgesteld om de etikettering te verduidelijken om de verwarring over de aanduidingenten minste houdbaar tot en te gebruiken tot te beëindigen.

"De Europese Unie, als één van de rijkste en meest welvarende gemeenschappen in de wereld, heeft een morele en politieke plicht om de jaarlijks enorme hoeveelheden verspild voedsel te verminderen", benadrukte Borzan.

REF. : 20170505STO73528


Meer over...

Delen

Terug naar boven