r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Economische voorjaarsprognoses 2017: gestage groei op komst

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 11 mei 2017.

Economische voorjaarsprognoses 2017: gestage groei in komst

© European Union 2017

De Europese economie is begonnen aan haar vijfde jaar van herstel, dat nu alle EU-lidstaten aan het bereiken is. Verwacht wordt dat het tempo van dit herstel dit jaar en het komende jaar ongeveer gelijk blijft.

In haar vandaag bekendgemaakte voorjaarsprognoses verwacht de Europese Commissie dat de bbp-groei in de eurozone uitkomt op 1,7 % in 2017 en 1,8 % in 2018 (1,6 % en 1,8 % in de winterprognoses). De bbp-groei in de EU als geheel blijft naar verwachting constant op 1,9 % in beide jaren (1,8 % in beide jaren in de winterprognoses).

Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter, bevoegd voor de euro en de sociale dialoog, ook belast met financiële stabiliteit, de financiële diensten en de Kapitaalmarktenunie: "De economische prognoses van vandaag laten zien dat de groei in de EU aan kracht wint en de werkloosheid blijft afnemen. Maar het beeld verschilt sterk van lidstaat tot lidstaat: de economieën die ingrijpendere structurele hervormingen hebben doorgevoerd, presteren beter. Om het evenwicht te herstellen, hebben we in Europa grondige hervormingen nodig, gaande van het openstellen van onze product- en dienstenmarkten tot het moderniseren van onze arbeidsmarkten en welzijnssystemen. In een tijdperk van demografische en technologische verandering moeten ook onze economieën evolueren en onze bevolking meer kansen en een betere levensstandaard bieden."

Pierre Moscovici, commissaris voor Economische en Financiële Zaken, Belastingen en Douane: "Europa begint aan zijn vijfde opeenvolgende jaar van groei, die ondersteund wordt door accommoderende monetaire beleidsmaatregelen, stevig vertrouwen bij de bedrijven en de consumenten en beter wordende wereldhandel. Het is ook goed nieuws dat de grote onzekerheid van de voorbije twaalf maanden kan beginnen af te nemen. Maar qua jobs en investeringen is het herstel in de eurozone onevenwichtig. De oorzaken van die verschillen wegnemen is onze belangrijkste uitdaging in de komende maanden en jaren."

Wereldwijde groei neemt toe

De wereldeconomie won aan vaart laat vorig jaar en begin dit jaar, omdat de groei tegelijkertijd aantrok in veel geavanceerde en opkomende economieën. De wereldwijde groei (met uitzondering van de EU) versterkt dit jaar naar verwachting met 3,7 % en 3,9 % in 2018 tegenover 3,2 % in 2016 (ongewijzigd ten opzichte van de winterprognoses), omdat de Chinese economie op korte termijn veerkrachtig blijft en andere opkomende economieën worden geholpen door de herstellende grondstoffenprijzen. De vooruitzichten voor de Amerikaanse economie blijven in grote lijnen ongewijzigd in vergelijking met de winter. Al met al is de netto-uitvoer naar verwachting neutraal voor de bbp-groei van de eurozone in 2017 en 2018.

Een tijdelijke stijging van de nominale inflatie

De inflatie is de recente maanden aanzienlijk gestegen, voornamelijk door stijgingen van de olieprijs. De kerninflatie, waarvan de volatiele prijzen voor energie en onbewerkte voedingsmiddelen zijn uitgesloten, is echter betrekkelijk stabiel en substantieel onder haar langetermijngemiddelde gebleven. De inflatie in de eurozone zou stijgen van 0,2 % in 2016 tot 1,6 % in 2017, alvorens opnieuw te dalen tot 1,3 % in 2018 wanneer het effect van de stijgende olieprijzen wegebt.

Particuliere consumptie vertraagt met inflatie, investeringen blijven op hetzelfde peil

De particuliere consumptie, de belangrijkste factor van groei in recente jaren, steeg in 2016 het snelst in 10 jaar, maar zal dit jaar naar verwachting temperen, omdat de inflatie ten dele de toename van de koopkracht van huishoudens uitholt. Aangezien de inflatie volgend jaar naar verwachting zal temperen, zou de particuliere consumptie opnieuw licht moeten aantrekken. De investeringen zullen naar verwachting vrij gestaag toenemen, maar blijven kampen met de bescheiden groeivooruitzichten en het feit dat in sommige sectoren de schuldafbouw moet worden voortgezet. Een aantal factoren ondersteunen een geleidelijke toename, zoals de stijgende bezettingsgraad, de winstgevendheid van vennootschappen en aantrekkelijke financieringsvoorwaarden, ook via het Investeringsplan voor Europa.

Werkloosheid blijft dalen

De werkloosheid blijft de neerwaartse tendens volgen, maar blijft hoog in veel landen. In de eurozone daalt de werkloosheid naar verwachting tot 9,4 % in 2017 en 8,9 % in 2018, wat het laagste niveau is sinds begin 2009. Dit valt toe te schrijven aan de stijgende binnenlandse vraag, structurele hervormingen en ander overheidsbeleid in bepaalde landen, waardoor solide jobcreatie wordt aangemoedigd. De tendens in de EU als geheel is naar verwachting dezelfde: volgens de prognoses zou de werkloosheid dalen tot 8,0 % in 2017 en 7,7 % in 2018, wat het laagste niveau is sinds eind 2008.

De toestand van de overheidsfinanciën is aan het verbeteren

Zowel het overheidstekort als de brutoschuldquote daalt naar verwachting in 2017 en 2018, zowel in de eurozone als in de EU. Lagere rentebetalingen en de loonmatiging in de overheidssector zouden ervoor zorgen dat tekorten blijven dalen, maar trager dan in recente jaren. In de eurozone zou het overheidstekort dalen van 1,5 % van het bbp in 2016 tot 1,4 % in 2017 en 1,3 % in 2018, terwijl het tekort in de EU naar verwachting zou dalen van 1,7 % in 2016 tot 1,6 % in 2017 en 1,5 % in 2018. In de eurozone zou de schuldquote dalen van 91,3 % van het bbp in 2016 tot 90,3 % in 2017 en 89,0 % in 2018, terwijl de schuldquote in de eurozone naar verwachting zou dalen van 85,1 % in 2016 tot 84,8 % in 2017 en 83,6 % in 2018.

Risico's voor de prognoses zijn evenwichtiger maar nog altijd neerwaarts

De onzekerheid rond de economische vooruitzichten blijft groot. Al met al zijn de risico's evenwichtiger geworden dan in de winter, maar de neerwaartse risico's overheersen. De externe risico's houden bijvoorbeeld verband met het toekomstige Amerikaanse economisch en handelsbeleid en ruimere geopolitieke spanningen. Ook de economische aanpassing in China, de gezondheid van de banksector in Europa en de nakende onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk over de exit van het land uit de EU worden in de prognoses als mogelijke neerwaartse risico's beschouwd.

Achtergrond

Deze prognoses zijn gebaseerd op een reeks externe aannamen over wisselkoersen, rentetarieven en grondstoffenprijzen, met afsluitdatum 25 april 2017. De aannamen over rentetarieven en grondstoffenprijzen geven de marktverwachtingen weer die op het moment van de prognoses aan de derivatenmarkten zijn ontleend. Voor alle andere nieuwe gegevens, inclusief de aannamen over het overheidsbeleid, is bij deze prognoses informatie tot en met 25 april 2017 meegenomen. Tenzij beleidsmaatregelen op geloofwaardige wijze zijn aangekondigd en voldoende gedetailleerd zijn beschreven, is bij de projecties ervan uitgegaan dat het beleid ongewijzigd blijft.

Meer informatie

Economische voorjaarsprognoses 2017

Europese economische prognoses - verklarende website

Volg vicevoorzitter Dombrovskis op Twitter: @VDombrovskis

Volg commissaris Moscovici op Twitter: @Pierremoscovici

Volg DG ECFIN op Twitter: @ecfin

Persbericht - Economische winterprognoses 2017: navigeren door woelige wateren

Economische winterprognoses 2017

IP/17/1237

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Delen

Terug naar boven