r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Eurobarometer 2017: vijf resultaten uit de enquête

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op vrijdag 5 mei 2017, 12:29.
Europese vlag achter gaas
Bron: The Council of the European Union

De Eurobarometer-enquête, uitgevoerd in opdracht van het Europees Parlement, onthult het beeld van een continent dat de noodzaak van gemeenschappelijke oplossingen voor dringende problemen ziet maar twijfelt of de politiek de juiste oplossingen zal leveren. Bekijk onze infografiek om te zien op welke gebieden mensen meer verwachten van de Europese Unie, en lees verder voor vijf resultaten uit de enquête.

 • 1. 
  Europeanen vragen naar oplossingen van de EU

De meeste respondenten zijn van mening dat Europa wat betreft een groot aantal beleidsterreinen - van veiligheid en migratie tot economisch en sociaal beleid - meer kan en moet doen. In vergelijking met vorig jaar is het aandeel mensen dat de EU-acties als onvoldoende betitelt op sleutelgebieden zoals terrorisme, veiligheid, migratie, belastingfraude en werkloosheid afgenomen. Dit kan het gevolg zijn van maatregelen die inmiddels al op EU-niveau zijn genomen. Bekijk de infografiek voor meer informatie en de uitsplitsing per lidstaat.

 • 2. 
  Verbondenheid met de EU groeit maar er bestaan verschillen tussen de lidstaten

Europeanen zijn positiever geworden over de EU, 57% van de respondenten zegt dat het lidmaatschap van de EU goed is, 4 procentpunten hoger t.o.v. september 2016. De meningen verschillen echter per land, slechts een derde van de Tsjechen, Grieken, Italianen en Kroaten deelt deze mening.

In totaal 56% van de respondenten in de EU verklaart zicht aan de EU verbonden te voelen, 5 procentpunten hoger t.o.v. november. Dat is nog steeds lager dan het percentage mensen dat zegt zich verbonden te voelen aan zijn of haar stad (87%), regio (87%) of land (91%).

 • 3. 
  Belangstelling voor de EU-politiek

Meer mensen hebben belangstelling voor EU-politiek: 56% tegen 54% in september 2015. Van de respondenten zegt 43% dat ze het gevoel hebben dat hun stem in Europa telt, 6 procentpunten meer t.o.v. afgelopen september. Echter, meer mensen (53%) voelt zich niet op EU-niveau gehoord. Op nationaal niveau lijken dingen beter: 63% is het erover eens dat hun stem in hun eigen land telt en slechts 35% is van mening dat dat niet het geval is.

 • 4. 
  Moeilijke vragen ...

Cijfers laten de ontevredenheid zien over de werking van de democratie in de EU: 43% van alle respondenten zegt tevreden te zijn en 47% zegt dat niet te zijn. De resultaten tussen de verschillende landen variëren: slechts 20% van de Grieken is tevreden. Europeanen zijn ook bezorgd over sociale ongelijkheden.

Over het algemeen vinden veel mensen dat de EU de verkeerde richting uit gaat. Er is echter wel een daling in het aandeel respondenten dat dit denkt: van 54% in september 2016 tot 50% in maart 2017.

 • 5. 
  Een Europa van verschillende snelheden

In het debat over de toekomst van Europa heeft het idee dat sommige landen de mogelijkheid moeten hebben om in kleinere groepen verder te werken dan anderen, aan populariteit gewonnen. Zo'n 49% van de respondenten steunt zo'n aanpak t.o.v. 41% in september 2015. Het aandeel mensen dat vindt dat alle landen met dezelfde snelheid moeten voortgaan, daalde tot 41% t.o.v. 48% in september 2015. De meningen verschillen aanzienlijk tussen de nationaliteiten dus het debat lijkt verre van afgerond te zijn.

De enquête vond plaats tussen 18 en 27 maart 2017 met 27.901 Europeanen.

REF. : 20170502STO73030

Bijgewerkt op: ( 05-05-2017 - 12:37)


Delen

Terug naar boven