r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Verklaring van commissaris Thyssen ter gelegenheid van de internationale Dag van de Arbeid

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 1 mei 2017.

Europa kan bogen op 's werelds meest ontwikkelde socialezekerheidsstelsels. Het Europees sociaal model is een succesverhaal. Maar dat is geen vaststaand gegeven. Wij staan voor tal van uitdagingen en kansen. Ontwikkelingen als de globalisering, de digitalisering en de vergrijzing van de samenleving moeten wij actief vormgeven en benutten.

Een socialer Europa dat de positie van werknemers versterkt en hen beschermt, niet alleen nu, maar ook op de toekomstige arbeidsmarkt, is vanaf het begin een prioriteit van deze Commissie geweest. Dit is zowel een kwestie van sociale rechtvaardigheid als een economische noodzaak: economische groei en sociale vooruitgang gaan hand in hand.

Wij hebben in de loop van dit mandaat een aantal voorstellen op tafel gelegd met het oog op een betere vrijwaring en verbetering van de rechten en de bescherming van werknemers. Wij hebben hard gewerkt om de sociale dimensie van Europa te versterken: met voorstellen ter bestrijding van sociale dumping, zoals de herziening van de terbeschikkingstellingsrichtlijn, met een betere bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers op het werk, en met ondersteuning van jongeren om een plaats te vinden op de arbeidsmarkt.

Op 26 april hebben wij een nieuw hoofdstuk ingeluid: de Europese Commissie heeft haar Europese pijler van sociale rechten voorgelegd. Die omvat twintig grondbeginselen en belangrijke rechten voor burgers en werknemers ter ondersteuning van goed werkende en billijke arbeidsmarkten en socialezekerheidsstelsels. Bij toekomstige beleidsvorming zal deze pijler als referentiekader fungeren om ervoor te zorgen dat wij de rechten en de bescherming van werknemers waar nodig kunnen vrijwaren en verbeteren. Wij streven ernaar om brede politieke steun en bekrachtiging op hoog niveau te verkrijgen voor de pijler tegen het eind van dit jaar.

De pijler gaat nu al vergezeld van vier concrete initiatieven om de huidige EU-regelgeving te moderniseren en aan te vullen op belangrijke gebieden zoals het evenwicht tussen werk en privéleven, de voorlichting van werknemers, de toegang tot sociale bescherming en de werktijden. En daar houdt het niet op. Wij willen de beginselen en de rechten van de pijler verder concreet gestalte geven: nieuwe initiatieven zullen dan ook, waar nodig, volgen.

De internationale Dag van de Arbeid herinnert ons aan de strijd die arbeiders de voorbije twee eeuwen hebben moeten leveren om onze hoge sociale normen te kunnen genieten. Laten wij de handen in elkaar slaan om van de pijler van sociale rechten, en van het sociale Europa als geheel, een realiteit voor alle werknemers in Europa te maken.

Voor meer informatie

Volg Marianne Thyssen op Facebook en Twitter, #SocialRights

STATEMENT/17/1142

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven