r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Interview EP-leden over Commissievoorstellen in het kader van de sociale pijler

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 26 april 2017, 11:56.

Gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt, eerlijke arbeidsvoorwaarden en een adequate en duurzame sociale bescherming: dit zijn de doelstellingen die de EU wil bereiken met haar Europese pijler van sociale rechten waarover de Europese Commissie vandaag haar besluit presenteert. Wij vroegen twee EP-leden hoe nieuwe banen onder het arbeidsrecht kunnen vallen.

In zijn resolutie van januari 2017 over de Europese pijler van sociale rechten heeft het Parlement de Commissie verzocht de bestaande minimumnormen uit te breiden naar nieuwe vormen van werkgelegenheid.

Het Parlement wil "een richtlijn over eerlijke arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers, met waarborging van een kern van afdwingbare arbeidsrechten, ziektekostenverzekering en sociale bescherming zelfs voor hen die op basis van tijdelijke contracten, op afroep, als stagiair of als zelfstandige via digitale platforms werken. Al deze mensen moeten fatsoenlijk worden betaald en beschermd!" zei Maria João Rodrigues (S&D, Portugal), rapporteur over de Europese pijler van sociale rechten.

"Een gelijk speelveld creëren"

Bedrijven zoals Uber en Deliveroo hebben online platforms ontwikkeld die mensen kunnen gebruiken om een rit of eten te bestellen. Bedrijven die de platforms bezitten, delen samen met bestuurders of leveranciers onderling het bedrag dat klanten betalen voor de diensten.

Deze platforms profiteren van werknemers die hun eigen uitrusting gebruiken (bijvoorbeeld hun eigen auto). De daaruit voortvloeiende lagere kosten geven hen een voordeel boven traditionele bedrijven.

"Het is van vitaal belang dat de EU een gelijk speelveld creëert voor vergelijkbare diensten om eerlijke concurrentie te bevorderen. Het EU-mededingingsrecht moet in zowel online als offline werelden gerespecteerd worden," zei Henna Virkkunen (EVP, Finland), rapporteur voor online platforms en de digitale interne markt.

Onafhankelijke zelfstandigen of werknemers?

Door mensen die via hun platforms diensten verlenen, als onafhankelijke zelfstandigen te zien, kunnen de bedrijven achter de platforms zich onttrekken aan het voorzien van werknemersrechten zoals ziekteverlof of het betalen van een minimumloon.

Britse rechtbanken hebben geoordeeld dat dit niet rechtvaardig is en dat Uber-chauffeurs niet zelfstandigen zijn maar werknemers en derhalve recht hebben op sociale rechten.

"Deze platforms kunnen enerzijds zorgen voor betere en goedkopere diensten aan de consumenten en nieuwe banen creëren, ze brengen echter ook het probleem van oneerlijke concurrentie en sociale dumping met zich mee," waarschuwde Rodrigues in dit verband.

U kunt het debat over het besluit van de Commissieop woensdagmiddag 26 april live volgen vanaf ongeveer 17:30 uur.

REF. : 20170407STO70803


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven