r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

NGIZ Zuid | Turkije: Hoe verder ?, Brussel

Humanity House
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 25 april 2017 20:00 - 22:00
plaats Brussel, België
locatie Humanity House Toon locatie
organisatie Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ)

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan kon aanvankelijk rekenen op de sympathie van het Westen. Men zag hem als de man die de politieke islam in rustiger vaarwater leidde, de economie tot bloei bracht en het onderwijs stimuleerde. Binnen Turkije had hij ruime steun, zoals diverse verkiezingen aantoonden.

Geleidelijk bleek echter dat het woord compromis niet in zijn woordenboek voorkomt. Erdogan moet goedschiks of kwaadschiks zijn zin hebben. Een vergelijk met de Koerden kwam er niet, de oppositie werd monddood gemaakt en zijn oude medestanders van de Gulenbeweging worden na een conflict te vuur en te zwaard vervolgd.

Vooral na de mislukte staatsgreep van vorig jaar lijken Erdogan en aanhang bevangen door paranoia. De rechtsstaat, mediavrijheid en democratie worden voortdurend verder ingeperkt. Slechts een machtsconcentratie in de handen van de president, dat wil zeggen Erdogan, lijkt voldoende garantie om alle boze geesten te bezweren.

Het referendum over de kwestie zorgt al weken voor veel beroering, zoals we in Rotterdam zagen. Wie is deze Erdogan en wat wil hij met Turkije en de regio?

Bekende Turkije specialist Lily Sprangers gaat in haar lezing in op deze en andere vragen.

Lily Sprangers studeerde geschiedenis en werkte geruime tijd bij het ministerie van Defensie. Daarna was zij onder meer directeur van het Duitsland Instituut. In 2007 was zij mede initiatiefnemer van het Turkije Instituut dat tot 2015 bestond. Zij wordt vaak door de media gevraagd te reageren op ontwikkelingen in Turkije.

De toegang is € 5.-

Graag van tevoren aanmelden of via website van het Academisch Genootschap Eindhoven.

Nadere info: dr. Hans Schippers, 040 - 247 3461, of 040 - 247 4546 .

  • Turkije lezing

    25 april 2017

    20:00 - 22:00

Locatie

Locatie(s) Academisch Genootschap

Adres

Parklaan 93, Eindhoven


Inhoud

1.

Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ)

Sinds 1945 bestaat er een Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ) dat onder meer via lezingen en debatten zo veel mogelijk mensen informatie wil geven over internationale aangelegenheden.

Het NGIZ werkt samen met andere organisaties op het gebied van internationale betrekkingen, stimuleert wetenschappelijk onderzoek door vestiging van (drie) bijzondere leerstoelen en looft een prijs uit voor universitair onderzoek naar internationale onderwerpen.

2.

Meer over...

Terug naar boven