r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verklaring van eerste vicevoorzitter Frans Timmermans en de commissarissen Marianne Thyssen, Věra Jourová en Corina Crețu over de Internationale Dag van de Roma op zaterdag 8 april 2017.

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 7 april 2017.

„Gelijke behandeling en eerbiediging van de grondrechten zijn de fundamenten van de Europese Unie. De Roma hebben al eeuwenlang te kampen met socia bio jourov le uitsluiting en vooroordelen. Zij vormen met 6 miljoen de grootste minderheid in de EU en worden nog steeds gediscrimineerd en gemarginaliseerd.

Wij zijn vastbesloten om te blijven vechten tegen zigeunerhaat en te blijven aandringen op volledige maatschappelijke integratie van de Roma in alle lidstaten van de EU.

De Europese Commissie werkt sinds 2011 nauw samen met de lidstaten om discriminatie te bestrijden en de sociale en economische inclusie van de Roma te bevorderen. Zij doet dat met name door in het kader van haar cohesiebeleid te investeren in projecten op het gebied van sociale integratie, menselijk kapitaal en stadsvernieuwing. Er is enige vooruitgang geboekt, maar er moet nog veel meer gebeuren om het dagelijks leven van de Roma te verbeteren en een samenleving tot stand te brengen waar niemand aan de zijlijn blijft staan.

Wij roepen de lidstaten op om versneld voor betere ondersteuning van de Roma te zorgen. Elk EU-land zou de antidiscriminatiewetgeving moeten naleven en handhaven. Elk Romakind moet toegang krijgen tot onderwijs zonder segregatie. De nationale overheden moeten voorkomen dat Roma uit hun huis worden gezet en de toegang tot huisvesting verbeteren. Meer in het algemeen willen wij er bij de lidstaten op aandringen dat zij zich politiek inzetten en een langetermijnvisie op de strijd tegen discriminatie en zigeunerhaat tot stand brengen.

Zoals de ministers van Sociale Zaken in december 2016 hebben besloten, zal de Commissie een evaluatie uitvoeren van het EU-kader voor de nationale strategieën voor integratie van de Roma. Daarbij zal zij het effect van de huidige Europese en nationale instrumenten beoordelen en ideeën formuleren om die strategieën te verbeteren, zodat doeltreffender kan worden gewerkt aan inclusie van de Roma.

Met integratie en aanvaarding moet je in de eigen omgeving beginnen. We roepen alle EU-burgers dan ook op om de Roma gelijke kansen te geven en te erkennen dat hun geschiedenis en cultuur een unieke rol spelen.”

Meer informatie

Het Romabeleid van de EU

Conclusies van de Raad over integratie van de Roma (2016)

Persbericht: jaarverslag over de strategieën voor integratie van de Roma (juni 2016)

Factsheet: Progress made by EU Member States in Roma Integration

STATEMENT/17/866

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Delen

Terug naar boven