r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Conclusies van de Europese Raad en toekomst van de EU centraal op Plenaire zitting op woensdag

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 15 maart 2017, 18:58.

Leiders van de fracties in het Europees Parlement reageerden woensdag op de Europese Raad van vorige week, en stellen hun prioriteiten voor naar aanleiding van de Verklaring van Rome, die zal focussen op de toekomst van de EU. de meerderheid van de Europarlementsleden gaf aan dat de lidstaten de EU op koers willen zetten om aan de onmiddellijke noden van de inwoners te voldoen.

Klik op de namen voor een video met individuele statements.

De Voorzitter van het Europees Parlement, , die de Italiaanse eerste minister en de Voorzitters van de Raad en Commissie verwelkomde, bij de spits af: “de 60ste verjaardag van het Verdrag van Rome is een mogelijkheid om Europa dichter bij de bevolking te brengen, en om onze Europese waarden te promoten in de wereld” (...) ‘nu, meer dan ooit, hebben we nood aan eenheid. We moeten veranderen, maar in geen enkel geval door te EU te verzwakken’.

Donald Tusk, de Voorzitter van de Europese Raad, stelde dat “als je snel wil gaan, je dan alleen gaat. Wil je ver gaan, doe dat dan samen”. Hij beloofde te streven voor politieke eenheid onder de 27 lidstaten tijdens de Brexit-onderhandelingen, en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat de EU en het Verenigd Koninkrijk goede vrienden blijven. maar “uitspraken die de vorm aannemen van bedreigingen, waarin gezegd wordt dat het niet bereiken van een deal slecht zou zijn voor de EU”, keurt de oud-premier van Polen af. In het Nederlands uitte hij zijn solidariteit aan Nederland, als “een land van vrijheid en democratie”.

Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, waarschuwt tegen het verengen van de toekomst van de Europese Unie tot een “two-speed” scenario: “Ik wil geen nieuw ijzeren gordijn in Europa”. Mr. Juncker haalde ook de Turkse aanvallen op Nederland aan, die “totaal onaanvaardbaar zijn”, en dat zij die hiervoor verantwoordelijk zijn Turkije laten wegdrijven van de EU. Hij had het ook over het nieuw handelsbeleid in de Verenigde Staten: “er zijn meer en meer verwachtingen dat de EU de nieuwe wereldleider op het vlak van vrijhandel wordt, maar daarbij mogen we niet vergeten dat bij onderhandelingen rond vrijhandel ook de sociale partners en de civiele samenleving moeten gehoord worden”.

De eerste minister van Italië, Paolo Gentiloni, vertelde dat “als we er niet in slagen werkloosheid te verlagen, en geen hulp bieden aan de lidstaten in het oplossen van de migratiecrisis, het vertrouwen van de bevolking in de EU niet kan worden hersteld”. Ook is de premier geen voorstander van een “Europa op verschillende snelheden”: “neen tegen twee Europa’s, groot en klein, oost en west. (...), maar ja voor het Europa waarin elk land zijn eigen ambitie kan volgen en kan kiezen om mee te doen (...) te allen tijde, nu of later, en iedereen is betrokken in het gemeenschappelijk project.

Voor het voorzitterschap van de Raad zei Louis Grech, Vice-eerste minister van Malta, dat de huidige tijden vragen om een daadkrachtig optreden van de EU, en van de staats- en regeringsleiders. Hij waarschuwde ook tegen het in de val trappen van een negatieve gedachtegang. Over de toekomst van de EU zei Louis Grech dat “de Verklaring van Rome moet opgevolgd worden, maar we mogen niet toelaten dat er tweederangs burgers ontstaan. we moeten zoeken naar duurzame oplossingen, en geen overhaaste reacties geven.

Manfred Weber (EVP, Duitsland) zei “we moeten verzekeren dat burgers in Europa Brussel en Straatsburg niet als externe krachten zien die hen zaken opleggen, terwijl de nationale politici successen boeken in het voordeel van de lidstaat. Ze moeten accepteren dat er een gedeelde verantwoordelijkheid is. Men moet thuis gaan uitleggen waarom en waar je voor stemt op het EU-niveau”. Verder ziet de leider van de EVP geen Turks lidmaatschap in de nabije toekomst.

“het Europa op verschillende snelheden is een algemeen begrip geworden, maar het is slechts een methode, geen strategie”, stelt Gianni Pitella (S&D, Italië). “niet de snelheid, maar de richting is het grootste probleem van Europa. We moeten op zoek naar een nieuwe richting, die bouwt op sterke sociale pijlers, en een efficiënte Europese investeringsstrategie. Dit kan gefinancierd worden door te vechten tegen belastingontduiking en belastingfraude. Hoe meer de EU bedreigd wordt, hoe meer ik geloof in Europa” luidt zijn conclusie.

We zitten op een zinkend schip, en we moeten ons afvragen hoe dat komt, zegt Raffaele Fitto (ECR, Italië). Hij roept op tot een beleidsverandering. Hij is van mening dat de EU te gecentraliseerd is geworden en te ver van de burger is weggedreven. De ECR wil de verdragen heronderhandelen en weigert elke verdere afstand van nationale soevereiniteit, voegt hij daaraan toe.

Guy Verhofstadt, de leider van ALDE (België), beschuldigt President Erdoğan van Turkije van cynisme, door het “pleiten voor vrije meningsuiting”, terwijl journalisten opgesloten worden in zijn land. “We moeten de toetredingsonderhandelingen met Turkije nu stoppen, dat is het enige wat we kunnen doen”. Hij pleit ook voor een proces van “hergeboorte” van de EU, naar aanleiding van de zestigste verjaardag van het Verdrag van Rome.

de leider van GUE/NGL, Gabriele Zimmer (Duitsland) twijfelt of de Verklaring van Rome, die op 25 maart ondertekend wordt, een frisse start betekent voor de EU. “naast onmiddellijk te nemen maatregelen, hebben we een duidelijk signaal nodig dat we gaan voor een sterk en sociaal Europa. Ik hoop echt dat we snel een akkoord vinden over de voorstellen richting een Sociale Pijler, waar door dit Parlement aan gewerkt is.

Philippe Lamberts (Greens/EFA, België), ziet de 60ste verjaardag als de ideale gelegenheid voor een “verandering van koers”. (...) “Europa moet de globalisering gebruiken om progressie te maken richting sociale convergentie en een sterkere democratie”. Hij hoopt dat Voorzitter Donald Tusk deze uitdaging aangaat.

“Een Europa op twee snelheden bestaat al”, stelt Rosa D’Amato (EFDD, Italië). “Er is de EU van de banken, grote bedrijven en lobbying, en daarnaast de EU van de burgers die hun job verliezen en geen rechten hebben”, verklaart ze.

Matteo Salvini (ENF, Italië) roept op tot een onmiddellijke stop van betalingen door de EU aan Turkije, en ook aan de Turkse toetredingsonderhandelingen. “deze onderhandelingen zouden simpelweg nooit gestart mogen zijn”. Ook verwijt hij de EU-leiders het “kapotmaken van de Europese droom.

Conclusies van Donald Tusk, de Voorzitter van de Europese Raad.

REF. : 20170308IPR65669


Terug naar boven