r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK), Den Haag

Thorbeckezaal Tweede Kamer
datum 22 mei 2018 16:30
plaats Den Haag
locatie Thorbeckezaal (THOZ) Toon locatie
zaal Thorbeckezaal (THOZ)
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)

 • Toelichting op aangeboden rapport 'Roadmap towards a climate neutral industry in the Delta Region' door SDR op 17 april 2018
 • Verzoek SER om gesprek met vaste commissies voor Economische Zaken en voor Klimaat en Sociale Zaken en Werkgelegenheid over rapport 'Ontwerpadvies energietransitie en werkgelegenheid'
 • Uitnodiging voor werkbezoek aan Agentschap Telecom
 • Kapitaalstorting Investeringsfonds Zeeland B.V.

  Te behandelen:

  • 29697-47 Brief regering d.d. 25 april 2018 - M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

   Kapitaalstorting Investeringsfonds Zeeland B.V.

   Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

 • Jaarrapportage 2017 Onafhankelijke Raadsman over de klachten over de afhandeling van schade en de versterking van gebouwen als gevolg van de gaswinning in Groningen

  Te behandelen:

 • Voortgang afhandeling oude schademeldingen als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld

  Te behandelen:

  • 33529-460 Brief regering d.d. 26 april 2018 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

   Voortgang afhandeling oude schademeldingen als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld

   Besluit: Betrekken bij het (nog aan te vragen) plenaire debat over de schadeafhandeling/versterkingsoperatie Groningen.

 • Rapport 'Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld, eerste kwartaal 1995 tot en met het vierde kwartaal 2017' van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

  Te behandelen:

 • Reactie op verzoek commissie over het openbaar maken van de Overeenkomst van Samenwerking uit 1963 met de Bataafse Petroleum Maatschappij (nu Shell) en de Standard Oil Company (nu Exxon) en openbaar maken van nieuwe/nadere afspraken

  Te behandelen:

  • 33529-463 Brief regering d.d. 14 mei 2018 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

   Reactie op verzoek commissie over het openbaar maken van de Overeenkomst van Samenwerking uit 1963 met de Bataafse Petroleum Maatschappij (nu Shell) en de Standard Oil Company (nu Exxon) en openbaar maken van nieuwe/nadere afspraken

   Besluit: De minister zal worden verzocht aan te geven of het mogelijk is de Overeenkomst van Samenwerking en de aanvullende afspraken ter vertrouwelijke inzage bij de Tweede Kamer te leggen dan wel een gelakte versie daarvan aan de Kamer te doen toekomen.

 • Reactie op verzoek commissie over de verhouding tussen gas- en oliewinning en de handhaving door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) naar aanleiding van een aantal ingrepen en uitspraken van de rechter

  Te behandelen:

  • 33529-462 Brief regering d.d. 9 mei 2018 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

   Reactie op verzoek commissie over de verhouding tussen gas- en oliewinning en de handhaving door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) naar aanleiding van een aantal ingrepen en uitspraken van de rechter

   Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mijnbouw.

   • 33529-462 Reactie op verzoek commissie over de verhouding tussen gas- en oliewinning en de handhaving door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) naar aanleiding van een aantal ingrepen en uitspraken van de rechter

    download document(PDF)

 • Kabinetsreactie op het bericht “Nederland, pakhuis van Noordwest-Europa, barst uit zijn voegen”

  Te behandelen:

  • 32637-313 Brief regering d.d. 23 april 2018 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

   Kabinetsreactie op het bericht “Nederland, pakhuis van Noordwest-Europa, barst uit zijn voegen”

   Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid.

   Besluit: De commissie I&W zal als volgcommissie worden aangemerkt.

 • Reactie op het verzoek van het lid Alkaya, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 15 maart 2018, over de gevolgen van macht van aandeelhouders bij AkzoNobel voor de werknemers

  Te behandelen:

  • 29826-104 Brief regering d.d. 18 april 2018 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

   Reactie op het verzoek van het lid Alkaya, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 15 maart 2018, over de gevolgen van macht van aandeelhouders bij AkzoNobel voor de werknemers

   Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid.

   • 29826-104 Reactie op het verzoek van het lid Alkaya, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 15 maart 2018, over de gevolgen van macht van aandeelhouders bij AkzoNobel voor de werknemers

    download document(PDF)

 • Rapportage burgerbrieven van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het jaar 2017

  Te behandelen:

  • 29362-268 Brief regering d.d. 1 mei 2018 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

   Rapportage burgerbrieven van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het jaar 2017

   Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energie en Klimaat op 28 juni 2018.

   • 29362-268 Rapportage burgerbrieven van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het jaar 2017

    download document(PDF)

 • Voortgang uitvoering maatregelen voor 100 PJ extra besparing Energieakkoord

  Te behandelen:

  • 30196-598 Brief regering d.d. 1 mei 2018 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

   Voortgang uitvoering maatregelen voor 100 PJ extra besparing Energieakkoord

   Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energie en Klimaat op 28 juni 2018.

 • Aanpak betrekken samenleving bij Klimaatakkoord

  Te behandelen:

  • 32813-188 Brief regering d.d. 26 april 2018 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

   Aanpak betrekken samenleving bij Klimaatakkoord

   Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Voortgang Klimaatakkoord op 4 juli 2018.

 • Doorrekenen inkomenseffecten van het Klimaatakkoord

  Te behandelen:

 • PBL-notitie "Kosten Energie- en Klimaattransitie in 2030 - Update 2018”

  Te behandelen:

 • Reactie op verzoek commissie inzake mogelijke invloed van realisatie van subsidieloze windparken op zee ten aanzien van realisatie van windparken op land

  Te behandelen:

  • 33612-67 Brief regering d.d. 3 mei 2018 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

   Reactie op verzoek commissie inzake mogelijke invloed van realisatie van subsidieloze windparken op zee ten aanzien van realisatie van windparken op land

   Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energie en Klimaat op 28 juni 2018.

   • 33612-67 Reactie op verzoek commissie inzake mogelijke invloed van realisatie van subsidieloze windparken op zee ten aanzien van realisatie van windparken op land

    download document(PDF)

 • Resultaten SDE+ najaarsronde 2017

  Te behandelen:

  • 31239-284 Brief regering d.d. 8 mei 2018 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

   Resultaten SDE+ najaarsronde 2017

   Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energie en Klimaat op 28 juni 2018.

 • Afsluitende rapportage inzake afspraken uit het Borsseleconvenant over extra impulsen voor de energietransitie

  Te behandelen:

 • Reactie op het verzoek van het lid Kops, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 april 2018, over ouderen die in de kou zitten uit angst voor torenhoge rekeningen

  Te behandelen:

  • 34762-25 Brief regering d.d. 1 mei 2018 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

   Reactie op het verzoek van het lid Kops, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 april 2018, over ouderen die in de kou zitten uit angst voor torenhoge rekeningen

   Besluit: Betrekken bij dertigledendebat over ouderen die in de kou zitten uit angst voor torenhoge rekeningen.

   • 34762-25 Reactie op het verzoek van het lid Kops, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 april 2018, over ouderen die in de kou zitten uit angst voor torenhoge rekeningen

    download document(PDF)

 • Reactie op het verzoek van het lid Kops, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 17 april 2018, over het aantal windmolens dat nodig is voor de energietransitie

  Te behandelen:

  • 32813-189 Brief regering d.d. 14 mei 2018 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

   Reactie op het verzoek van het lid Kops, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 17 april 2018, over het aantal windmolens dat nodig is voor de energietransitie

   Besluit: Betrekken bij dertigledendebat over het aantal windmolens dat nodig is voor de energietransitie.

   • 32813-189 Reactie op het verzoek van het lid Kops, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 17 april 2018, over het aantal windmolens dat nodig is voor de energietransitie

    download document(PDF)

 • Antwoord op de vraag van het lid Moorlag, gesteld tijdens het dertigledendebat over de oproep bedrijven beter te beschermen tegen overnames van 12 april 2018, over de rol van de Ondernemingskamer bij conflicten van vennootschappen met aandeelhouders

  Te behandelen:

  • 29752-11 Brief regering d.d. 19 april 2018 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

   Antwoord op de vraag van het lid Moorlag, gesteld tijdens het dertigledendebat over de oproep bedrijven beter te beschermen tegen overnames van 12 april 2018, over de rol van de Ondernemingskamer bij conflicten van vennootschappen met aandeelhouders

   Besluit: Nadere informatie afwachten.

   • 29752-11 Antwoord op de vraag van het lid Moorlag, gesteld tijdens het dertigledendebat over de oproep bedrijven beter te beschermen tegen overnames van 12 april 2018, over de rol van de Ondernemingskamer bij conflicten van vennootschappen met aandeelhouders

    download document(PDF)

 • Stand van zaken inzake het wetsvoorstel ongewenste zeggenschap telecommunicatie

  Te behandelen:

  • 32637-311 Brief regering d.d. 18 april 2018 - M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

   Stand van zaken inzake het wetsvoorstel ongewenste zeggenschap telecommunicatie

   Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Telecommunicatie.

 • Kabinetsreactie op het AWTI-advies “WTI-diplomatie: offensief voor internationalisering van wetenschap, technologie en innovatie”

  Te behandelen:

 • Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software

  Te behandelen:

 • Samenhang Postdialoog en een wetsvoorstel voor het aanvullend borgen van de universele postdienst (UPD)

  Te behandelen:

  • 29502-156 Brief regering d.d. 9 mei 2018 - M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

   Samenhang Postdialoog en een wetsvoorstel voor het aanvullend borgen van de universele postdienst (UPD)

   Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

   Besluit: De staatssecretaris wordt verzocht de Kamer nader te informeren over het actuele tijdspad van de postdialoog.

 • Uitstel toezending BNC-fiche voor de ‘New Deal for Consumers’

  Te behandelen:

  • 22112-2552 Brief regering d.d. 9 mei 2018 - M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

   Uitstel toezending BNC-fiche voor de ‘New Deal for Consumers’

   Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

 • Uitvoering motie van het lid Paternotte c.s. over investeringsactiviteiten van het ministerie van EZK (Kamerstuk 31311-200)

  Te behandelen:

  • 31311-205 Brief regering d.d. 16 mei 2018 - M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

   Uitvoering motie van het lid Paternotte c.s. over investeringsactiviteiten van het ministerie van EZK (Kamerstuk 31311-200)

   Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

 • Overzicht aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en algemeen overleggen
 • Voorstel opzet rondetafelgesprek over de mentale versterking van Groningen
 • Voortgang van het traject Beter Aanbesteden

  Te behandelen:

  • 34252-5 Brief regering d.d. 15 mei 2018 - M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

   Voortgang van het traject Beter Aanbesteden

   Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Aanbesteden op 24 mei 2018.

 • Consultatie van de Europese Commissie naar de definitie van mkb

  Te behandelen:

 • Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen van 28 en 29 mei 2018

  Te behandelen:


Delen

Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Deze Tweede Kamercommissie voert overleg met de bewindspersonen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

3.

Meer over...

Delen

Terug naar boven