r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Advocaat Tweede Kamer: EU-stukken te snel als 'geheim' bestempeld

donderdag 9 maart 2017, 12:28
Vergaderzaal Europa gebouw
Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (PDC) - De parlementair advocaat van de Tweede Kamer stelt dat te veel stukken van de Raad van Ministers, waar de lidstaten onderhandelen over Europese wetgeving, het stempel 'geheim' krijgen. De Kamer heeft maar zeer beperkt toegang tot dit soort geheime stukken en daardoor loopt de Kamer het gevaar dat ze haar controlerende taak niet goed kan uitoefenen.

Volgens de parlementair advocaat zijn de strikte geheimhoudingsregels in strijd met het Verdrag van Lissabon waarin staat dat beraadslagingen en stemmingen van de Raad van Ministers in principe openbaar zijn, tenzij daartegen bezwaren zijn. Nu worden alle stukken automatisch als 'geheim' bestempeld.

De lidstaten kiezen voor geheimhouding omdat ze lopende onderhandelingen niet openbaar willen maken. Meer bemoeienis van nationale parlementen zou die toch al complexe onderhandelingen nog lastiger maken.

Kamerleden kunnen geheime stukken onder strikte voorwaarden inzien. Zo hebben ze vaak heel beperkt de tijd om de documenten door te nemen.

De parlementair advocaat gaf aan dat de Nederlandse regering en het parlement de geheime stukken niet alsnog openbaar mogen maken. Ze mogen dus ook geen teksten citeren in een debat in de Kamer, anders overtreden ze de nu geldende regels voor geheimhouding, waar de Nederlandse regering mee heeft ingestemd.

Bron: ANP

Delen

Terug naar boven