r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

21 maart - BOEKLANCERING IS EUROPA NOG VAN ONS?, Den Haag


De Europese Unie staat op instorten. Een grote migratiestroom, de

wankelende euro en angst voor globalisering brengen het project in

gevaar. Onder leiding van Wilders, Le Pen en de AfD staat een Europees

verbond klaar met de sloophamer. Is de EU nog te redden?

In hun nieuwe boek De Kloof analyseren Esther de Lange en Ivo Belet

messcherp de uitdagingen van de Europese samenwerking. De twee

Europarlementariërs komen met heldere en scherpe oplossingen om de

kloof met de burger te dichten.

Met een kritische blik schetsen zij een vernieuwd Europa. Juist in een

tijd van Amerikaans patriottisme, Russische agressie en Chinese

machtspolitiek is een krachtige EU harder nodig dan ooit. En een Europa

dat er voor de burgers is.

Tijdens de boeklancering geeft ESTHER DE LANGE haar visie op de kloof

tussen de burger en de EU en de urgentie van een constructief

Europadebat in Nederland. AREND JAN BOEKESTIJN reageert als eerste op

haar betoog. Daarna geeft eerste vicevoorzitter van de Europese

Commissie FRANS TIMMERMANS kort zijn blik op het thema van het boek.

Vervolgens gaan Esther de Lange, Frans Timmermans en IVO BELET onder

leiding van presentator JAN POSTMA in discussie met elkaar en met u. Hoe

wordt de EU weer van de burgers?

Esther de Lange is fractievoorzitter van het CDA in het Europees

Parlement. Sinds 2007 is zij Europarlementariër.

Ivo Belet is sinds 2004 lid van het Europees Parlement voor het Vlaamse

CD&V.

Frans Timmermans is eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie.

Arend Jan Boekestijn is buitenlandcommentator bij BNR Nieuwsradio en

Elsevier.

Jan Postma is presentator bij BNR Nieuwsradio

BOEKLANCERING ESTHER DE LANGE MET O.A. EUROCOMMISSARIS TIMMERMANS

Poorterskorting:

Poorters krijgen een korting van €2,50 op de al lage toegangsprijs van

€5,00, Poorters aanmelden via deze link. (Uw introduce kan zich hier

[1] aanmelden).

GEGEVENS COLLEGE

Spreker Esther de Lange, Ivo Belet en Frans Timmermans

Datum 21 maart 2017

Inloop 19:30 uur

Avond 20:00 - 21:30 uur

Kosten € 5.00

Links:

http://www.haagschcollege.nl/reserveer/dekloof


Delen

Inhoud

1.

Europese Beweging Nederland (EBN)

Dit is een zelfstandige en onafhankelijke netwerkorganisatie van burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven, die probeert het maatschappelijk debat over Europa te stimuleren en te organiseren. Daarvoor worden mensen en ideeën bij elkaar gebracht door het organiseren van netwerkbijeenkomsten, seminars en debatten. De EBN telt een kleine duizend individuele leden en enkele tientallen aangesloten organisaties, waaronder de meeste grote politieke partijen, werkgevers- en werknemersorganisaties en jongerenorganisaties.

De oprichting van de Europese Beweging in 1947 kwam voort uit het ideaal om de relaties tussen landen en volken op het Europese continent na de eerste en tweede wereldoorlog op een radicaal andere manier te organiseren. Nauwe samenwerking tussen de landen moest nieuwe geweldsconflicten voorkomen.

2.

Meer over...

Delen

Terug naar boven