r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees Solidariteitskorps: organisaties gestart met selectie deelnemende jongeren

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 8 maart 2017.

Drie maanden nadat het Europees Solidariteitskorps van start is gegaan en geïnteresseerde Europese jongeren zich konden inschrijven, kunnen geaccrediteerde organisaties die plaatsen voor solidariteitsactiviteiten aanbieden nu via een databank potentiële werknemers, stagiairs of vrijwilligers zoeken voor hun activiteiten.

Vanaf dit voorjaar zullen enkele honderden plaatsen beschikbaar zijn. In de volgende maanden komen er nog duizenden bij.

Tibor Navracsics, commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jongerenzaken en Sport, verklaarde: Vandaag zetten wij een enorme stap in de richting van tastbare resultaten voor het Europees Solidariteitskorps. Nu organisaties en overheidsinstanties onze databank kunnen gebruiken, kan de selectie van deelnemers van start gaan. Binnenkort beginnen de eerste Europese jongeren aan hun activiteiten. Ik ben er trots op dat zo veel jongeren zich voor het Solidariteitskorps hebben ingeschreven en een verschil willen maken. Ik moedig de organisaties aan om dit voorbeeld te volgen en zo veel mogelijk plaatsen aan te bieden."

Marianne Thyssen, commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, zei hierover: Vandaag wordt weer een bouwsteen gelegd voor het Europees Solidariteitskorps. Nu de organisaties en partners die plaatsen aanbieden, beschikken over het onlineselectie-instrument, kunnen de leden van het Europees Solidariteitskorps een positief verschil maken op het terrein en tegelijk uiterst waardevolle vaardigheden verwerven voor hun verdere leven en loopbaan."

Allerlei organisaties zoals ngo's, maatschappelijke organisaties, nationale, regionale en lokale overheden of sociale ondernemingen, kunnen plaatsen aanbieden in het kader van het Europees Solidariteitskorps. In de eerste fase kunnen organisaties die willen meewerken aan het Europees Solidariteitskorps, via de bestaande EU-programma's financiering aanvragen. Momenteel wordt het Europees Solidariteitskorps door acht programma's ondersteund. Meer informatie is te vinden in dit informatieblad.

Om deel te nemen, moet elke organisatie de missieverklaring en de beginselen van het Europees Solidariteitskorps onderschrijven en het handvest van het Europees Solidariteitskorps, waarin de rechten en verantwoordelijkheden in alle fasen van de solidariteitservaring zijn vastgesteld, ondertekenen. Organisaties die al in het kader van een bestaand financieringsprogramma zijn geaccrediteerd, hebben automatisch toegang tot het online-instrument.

Het onlinesysteem van het Europees Solidariteitskorps maakt rechtstreekse afstemming van vraag en aanbod mogelijk voor organisaties en jongeren die aan een solidariteitsactiviteit willen deelnemen. Bij de registratie kunnen jongeren naast hun persoonsgegevens ook hun vaardigheden, ervaring, beschikbaarheid, voorkeuren en motivatie aangeven en hun cv uploaden.

Achtergrond

Op 7 december 2016 heeft de Commissie het Europees Solidariteitskorps opgericht. Het biedt jongeren tussen 18 en 30 jaar overal in Europa nieuwe kansen om deel te nemen aan tal van solidariteitsacties en om uitdagende situaties aan te pakken. Zo kunnen zij bij het begin van hun loopbaan uiterst waardevolle ervaringen opdoen en belangrijke vaardigheden verwerven. Bovendien is het Solidariteitskorps een waardevol instrument om de solidariteit - een van de meest fundamentele waarden van de Europese Unie - te promoten en te versterken. Sinds het opstarten van het initiatief hebben zich al bijna 24 000 Europese jongeren bij het Solidariteitskorps geregistreerd. Doel is dat 100 000 jongeren zich eind 2020 hebben aangesloten.

In haar mededeling over het Europees Solidariteitskorps opteert de Commissie voor een geleidelijke aanpak. In een eerste fase wordt op bestaande programma's en instrumenten voortgebouwd; tegelijkertijd ontwerpt de Commissie in de eerste helft van 2017 een voorstel voor een autonoom juridisch instrument. Om dit wetgevingsvoorstel voor te bereiden, houdt de Commissie een openbare raadpleging, die wordt aangevuld met gerichte raadpleging van de belangrijkste belanghebbenden. Op 12 april 2017 houdt zij een forum voor belanghebbenden om de belangrijkste elementen voor de toekomst van het Solidariteitskorps te bekijken.

Voor meer informatie

Nota: Vragen en antwoorden over het Europees Solidariteitskorps

Informatieblad: Europees Solidariteitskorps

Informatieblad: European Solidarity Corps: How to take part as an organisation?

Registratiepagina van het Europees Solidariteitskorps

Facebookpagina van het Europees Solidariteitskorps

Volg commissaris Thyssen op Twitter

Volg commissaris Navracsics op Twitter

#EUSolidarityCorps

IP/17/469

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven