r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Tweede Kamer: Europese Unie moet zich richten op kerntaken

vrijdag 10 februari 2017, 8:43

DEN HAAG (PDC) - Minister Koenders stelde onlangs dat het Europees Parlement best gehalveerd zou kunnen worden, maar daar denkt de Tweede Kamer anders over. Dat bleek tijdens het debat over de Staat van de Europese Unie. Verder stelden veel woordvoerders dat de EU zich moet richten op haar kerntaken en op grensoverschrijdende problemen als veiligheid en migratie. De Kamer besprak het functioneren en de toekomst van de Europese Unie met minister-president Rutte en minister Koenders van Buitenlandse Zaken. Leden van het Europees Parlement namen ook deel aan het debat.

Onderwerpen in het debat waren onder andere de toekomst van de Europese Unie na de brexit, de eurosceptische Amerikaanse president Trump en de relatie met Rusland. Om tot goede regelgeving te komen en grensoverschrijdende problemen als klimaatverandering effectief aan te pakken, zal de EU juist meer moeten doen en zullen lidstaten op bepaalde terreinen autonomie moeten opgeven, zei Grashoff (GroenLinks). Beertema (PVV) ziet daarentegen geen toekomst voor de EU en concludeert dat het project mislukt is.

1.

Migratie en economie

De Turkijedeal heeft veel migranten tegengehouden. Voor Van Baalen (EP/VVD) een aanleiding om afspraken te maken met Noord-Afrikaanse landen. In 't Veld (EP/D66) wees op de slechte situatie in vluchtelingenkampen en ziet het als het uitbesteden van het vuile werk aan Turkije en Libië. Maij (PvdA) stelde voor lidstaten die de afspraken over het opnemen van vluchtelingen uit Griekenland niet nakomen, te korten op hun Europese subsidies.

Verschillende woordvoerders waren het erover eens dat Europese samenwerking belangrijk is voor economische groei. Dat geldt nog meer voor een relatief klein handelsland als Nederland, aldus Mulder (VVD). Tang (EP/PvdA) zei dat er meer is dan een economisch Europa en pleitte voor een sociaal Europa. De Lange (EP/CDA) beschouwt de EU als een waardegemeenschap en wees op geopolitieke belangen. Volgens Ouwehand (PvdD) leidt het streven naar meer economische groei tot grote (milieu)problemen. De EU behartigt vooral de belangen van multinationals, bijvoorbeeld door het sluiten van vrijhandelsverdragen, betoogt Hazekamp (EP/PvdD), en vergeet daardoor belangen van mensen, dieren, natuur en milieu. De Kamer stemt op 14 februari over de ingediende moties.

Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal

Terug naar boven