r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Debat in de Tweede Kamer over Europa

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer), gepubliceerd op maandag 6 februari 2017.

Nationaal wat kan, Europees wat moet. Dat is volgens het kabinet het uitgangspunt van Europese samenwerking. Op donderdag 9 februari 2017 vanaf 15.30 uur debatteert de Tweede Kamer met buitenlandminister Koenders en premier Rutte over de Staat van de Europese Unie. Ook Nederlandse Europarlementariërs spreken tijdens dit jaarlijkse debat in de plenaire zaal van de Tweede Kamer

Live volgen

U kunt het plenaire debat over Europese samenwerking live volgen (video/audio). Dat kan ook via de app Debat Direct.

Eerst een rondetafelgesprek

Voorafgaand aan het debat, van 13.30 tot 15.00 uur, gaan leden van de Kamercommissie voor Europese Zaken in gesprek met de aanwezige Europarlementariërs. Ze praten over onder andere de toekomst van Europa, Brexit en migratie. Ook dit rondetafelgesprek kunt u live volgen (video/audio).

Debat over Europa

Het debat om 15.30 uur gaat over een brief van minister Koenders over de Staat van de Europese Unie. Daarin geeft het kabinet zijn visie op Europese samenwerking. Een samenwerking waarvan Nederland tot nu toe zonder twijfel heeft geprofiteerd, aldus het kabinet. Zo heeft Nederland meer invloed gekregen op het wereldtoneel en kunnen we in EU-verband - gemakkelijker dan als land alleen - het hoofd bieden aan grote maatschappelijke vraagstukken als klimaatverandering en migratie. Wel wil het kabinet Nederland blijven beschermen tegen bijvoorbeeld het verlies van onze ‘eigenheid’. Niet ieder probleem hoeft op Europees niveau te worden opgelost: lidstaten kunnen ook veel zelf aanpakken.

Migratie, veiligheid en interne markt

In zijn brief bespreekt minister Koenders ook de gevolgen van de Brexit en enkele belangrijke thema’s van de EU, zoals migratie, veiligheid en economische en sociale ontwikkeling. Ook gaat Koenders in op initiatieven die de Tweede Kamer heeft ondernomen om bijvoorbeeld de samenwerking tussen nationale parlementen in Europa te versterken.

Europarlementariërs

Het debat met minister Koenders en premier Rutte is in de plenaire zaal van de Tweede kamer. De deelnemende Nederlandse leden van het Europees Parlement zitten op de stoelen van hun partijgenoten in de Tweede Kamer. De Europarlementariërs hebben tijdens het debat veel minder rechten dan Kamerleden. Ze mogen wel het woord voeren, maar mogen de leden van de Tweede Kamer, het kabinet en elkaar niet interrumperen. Ook kunnen ze geen moties indienen of moties van Tweede Kamerleden ondertekenen.

In deze plenaire zaal van het Europees Parlement in Brussel debatteren de Europarlementariërs normaal gesproken


Terug naar boven