r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Rutte afhoudend over kopgroep in EU

vrijdag 3 februari 2017, 12:08

VALLETTA (ANP) - Het idee om met een groep EU-landen een soort kopgroep te gaan vormen om sneller beslissingen te kunnen nemen, vindt in premier Rutte niet de grootste voorstander. Zijn Belgische collega Charles Michel stelt vrijdag op de EU-top in Malta voor om een soort kern-Europa te vormen op terreinen als defensie, terrorismebestrijding, energie en investeringen.

,,Wat je niet wilt is een kopgroep die verder gaat federaliseren'', aldus de premier. ,,Op veel punten moet Europa zich juist met minder dingen bemoeien.’’ Rutte is er op zich niet op tegen om op onderdelen te versnellen met landen die sneller willen. Hij denkt dan onder meer aan ,,veel onbenut potentieel’’ op de digitale en dienstenmarkt. Ook op het gebied van het indammen van migratie ziet hij mogelijkheden voor samenwerking tussen kleinere groepen EU-landen.

Volgens Michel is het noodzakelijk slagvaardiger op te treden om te voorkomen dat Europa ten prooi valt aan Rusland, China en de VS. ,,Nu is het moment voor een nieuw elan en Europees patriottisme’’, zei hij in Valletta. Veel andere EU-leiders spraken zich vrijdag uit voor meer eenheid en minder rivaliteit in reactie op de internationale spanningen en de verkiezing van Trump.

De EU-leiders bespreken in hun namiddagsessie hoe de EU eruit moet zien na het vertrek van de Britten. Ze nemen nog geen besluiten, maar willen eind volgende maand in Rome een visie op papier hebben. Er circuleert een document waarin wordt gepleit voor meer defensie-uitgaven en een krachtiger Europees buitenlands beleid.

Delen

Terug naar boven