r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Het einde van de roamingkosten: akkoord EU-onderhandelaars over maximumprijzen voor providers

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 1 februari 2017.

Als laatste stap naar de afschaffing van de roamingkosten per 15 juni 2017 hebben vertegenwoordigers van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een akkoord bereikt over de regulering van de "wholesale"-tarieven (de prijzen die providers elkaar aanrekenen wanneer hun klanten gebruik maken van andere netwerken bij roaming in de EU).

De EU-onderhandelaars zijn de volgende maximumprijzen (voor providers onderling) overeengekomen:

  • 3,2 cent per minuut bellen, vanaf 15 juni 2017
  • 1 cent per sms-bericht, met ingang van 15 juni 2017
  • een daling van de maximumprijs voor dataroaming die over vijf jaar wordt gespreid, van 7,70 euro/GB (vanaf 15 juni 2017) tot 6 euro/GB (vanaf 1 januari 2018); 4,50 euro/GB (vanaf 1 januari 2019); 3,50 euro/GB (vanaf 1 januari 2020); 3 euro/GB (vanaf 1 januari 2021) en 2,50 euro/GB (vanaf 1 januari 2022)

Andrus Ansip, vicevoorzitter van de Commissie voor de Digitale Eengemaakte Markt, toonde zich positief over het akkoord: "Dit was het laatste stukje van de puzzel.Vanaf 15 juni zullen Europeanen kunnen reizen in de EU zonder extra te betalen voor roaming. Wij hebben er ook voor gezorgd dat de providers op hun thuismarkten kunnen blijven concurreren met de aantrekkelijkste tarieven. We hadden het beloofd, en vandaag is het zover. Mijn dank gaat uit naar EP-rapporteur Miapetra Kumpula-Natri, alle onderhandelaars van het Europees Parlement en het Maltese voorzitterschap van de Raad van de EU en iedereen die een rol heeft gespeeld bij het bereiken van deze mijlpaal. Dankzij hun inspanningen hebben we ons doel bereikt.

Het politieke akkoord is de definitieve stap om roaming tegen thuistarief ("Roam like at home") op 15 juni 2017 te laten aanvangen, zoals beschreven in de verordening voor de Europese telecommarkt ("Telecom Single Market Regulation" of TSM). Dit betekent dat consumenten overal in de EU kunnen bellen, sms'en of internetten tegen dezelfde prijs als in hun eigen land. "Roam like at home” biedt een blijvende oplossing voor particulieren en bedrijven, waarbij de kosten beperkt blijven en de nationale providers kunnen blijven concurreren.

Dankzij de politieke overeenkomst over de prijzen tussen providers onderling, het beleid inzake redelijk gebruik en het houdbaarheidmechanisme (Engelstalige pagina) die door de Commissie op december 2016 werden goedgekeurd, kunnen de consumenten gewoon gebruik maken van hun binnenlandse abonnementen wanneer ze tijdelijk in een ander EU-land zijn. Als consumenten hun tariefplan overschrijden tijdens het roamen, zullen de extra kosten niet hoger zijn dan de maximale tarieven voor roaming die nu werden afgesproken.

De Commissie zal de markt eind 2019 evalueren en de medewetgevers een tussentijdse beoordeling bezorgen tegen 15 december 2018.

Volgende stappen

Het Europees Parlement en de Raad moeten nu het bereikte akkoord formeel goedkeuren. De nieuwe tarieven worden van toepassing op 15 juni 2017. De providers hebben dus de tijd om alle nodige stappen te zetten voor de invoering van "Roam like at home".

Achtergrond

Al tien jaar ijvert de Commissie voor het verlagen van de toeslagen die klanten aan hun telecomaanbieder moeten betalen, wanneer zij hun mobiele toestellen in het buitenland gebruiken. Sinds 2007 zijn de roamingtarieven met meer dan 90% gedaald. In april 2016 daalden de prijzen een laatste keer (Engelstalige pagina) tot 5 cent per belminuut, 2 cent per sms en 5 cent per MB aan data, bovenop de nationale tarieven. In 2015 gingen het Europees Parlement en de Raad op basis van een voorstel van de Commissie akkoord met de afschaffing van roamingtarieven voor mensen die regelmatig reizen binnen de EU. De Commissie nam technische maatregelen om dit mogelijk te maken, inclusief een beleid voor redelijk gebruik en een houdbaarheidsmechanisme (Engelstalige pagina) in december 2016. Tegelijkertijd stond in de telecommarktverordening dat de Commissie de roamingmarkt moest evalueren en dat zij passende voorstellen moest doen vóór 15 juni 2016 (Engelstalige pagina), om ervoor te zorgen dat de roamingtarieven voor de consument vanaf 15 juni 2017 kunnen worden afgeschaft.

Meer informatie

MEMO/16/4396

Roaming (website over EU-beleid)

IP/17/193

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven