r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

60e verjaardag van de Verdragen van Rome

Het Colosseum in Rome

Italiaanse poster uit maart 1957

27/02/2017

Italiaanse poster naar aanleiding van de ondertekening van de Verdragen van Rome, 25 maart 1957

Informatie voor de media

Media-accreditatie

Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Voornaamste agendapunten

De EU-staatshoofden en -regeringsleiders komen op 25 maart in Rome bijeen voor de 60e verjaardag van de Verdragen van Rome. Deze bijeenkomst zal een gelegenheid zijn om na te denken over de staat van de Europese Unie en de toekomst van het integratieproces. De leiders zullen naar verwachting een verklaring aannemen waarin een visie voor de komende jaren wordt geschetst.

"In de eerste plaats zal dit een gelegenheid zijn om onze gedeelde geschiedenis te vieren en de balans op te maken van zestig jaar integratie. Het is geen geheim dat het historische moment waar we voor staan, een meer diepgaande en solide denkoefening vereist over de uitdagingen voor de Unie op korte en middellange termijn."

Voorzitter Donald Tusk, premier Paolo Gentiloni en premier Joseph Muscat, in de uitnodiging aan de staatshoofden en regeringsleiders van de EU.

Uitnodiging aan de staatshoofden en regeringsleiders van de EU voor de 60e verjaardag van de Verdragen van Rome, 15 maart 2017

Politieke denkoefening over de toekomst van de EU (achtergrond­informatie)

60 jaar Verdragen van Rome (officiële website)

Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Voorbereidingen voor de verjaardagBezoek aan Rome

Één week voor de viering bezocht voorzitter Donald Tusk Rome, waar hij deelnam aan de Conferentie van voorzitters van de parlementen van de EU naar aanleiding van de 60e verjaardag van de Verdragen van Rome. Hij had ook een ontmoeting met de Italiaanse president Sergio Matarella.

"Met de Verdragen van Rome begon een proces dat sindsdien nog veel meer landen opnieuw vrijheid en voorspoed heeft gebracht, in het oosten en in het westen", zei Tusk in de Senaat van de Italiaanse Republiek op 17 maart 2017. "Het heeft ons geholpen om te begrijpen dat wanneer Europa zwak is, zijn afzonderlijke landen dat ook zullen zijn. Wanneer Europa sterk is, zijn de lidstaten sterk."

Toespraak van voorzitter Donald Tusk aan voorzitters van EU-parlementen in Rome, 17/3/2017

Informele bijeenkomst in Brussel

Op vrijdag 10 maart hebben de 27 leiders ter voorbereiding van de 60e verjaardag van de Verdragen van Rome een informele bijeenkomst in Brussel gehouden en de belangrijkste elementen van de Verklaring van Rome besproken.

De toekomst van de EU, met onder meer het idee van een Europa van verschillende snelheden, stond daarbij centraal.

"Wanneer wij de verschillende scenario's voor Europa bespreken, moeten wij er in de eerste plaats naar streven het onderlinge vertrouwen en de eenheid onder de 27 te vergroten. Na onze gesprekken vandaag kan ik openlijk zeggen dat alle 27 leiders achter deze doelstelling staan," aldus voorzitter Tusk tijdens de persconferentie na de bijeenkomst.

Opmerkingen van voorzitter Donald Tusk na de informele bijeenkomst van de 27 staatshoofden en regeringsleiders, 10/3/2017

Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Verslag van voorzitter Donald Tusk aan het Europees Parlement over de Europese Raad van 9 maart en de informele bijeenkomst van de 27 staatshoofden en regeringsleiders van 10 maart, 15/03/2017

Top van Malta

Eerder dit jaar kwamen de 27 leiders ook samen in Malta om te beginnen met de voorbereidingen voor de viering in Rome. Bij de besprekingen werd voortgebouwd op de politieke denkoefening over de toekomst van de EU met 27 lidstaten, waarmee meteen nadat het VK op 23 juni 2016 voor uittreding uit de Europese Unie had gestemd, een begin is gemaakt en die op 16 september in Bratislava werd voortgezet.

Informele bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders van de EU in Malta, 3 februari 2017

Programma

Delen

Inhoud

1.

bijeenkomst Europese Raad


2.

Europese Raad

De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders van de 28 lidstaten van de Europese Unie, de vaste voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie. De Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid woont de bijeenkomsten van dit orgaan ook bij. Alleen de regeringsleiders hebben stemrecht tijdens de vergaderingen. De Europese Raad heeft geen wetgevingstaak, maar stelt wel de politieke richting van de EU vast.

3.

Meer over...

Delen

Terug naar boven