r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees CE-logo garandeert geen veiligheid van producten

vrijdag 20 januari 2017, 10:38
CE-markering

DEN HAAG (PDC) - Het Europese CE-logo zegt maar weinig over de veiligheid van een product. Dat heeft de Algemene Rekenkamer vastgesteld.

Omdat fabrikanten vaak zelf mogen vaststellen of hun product aan de CE-eisen voldoet, wordt het publieke belang soms ondergeschikt aan het winstbelang. Jaarlijks worden gemiddeld 800 producten teruggeroepen omdat ze onveilig of slecht voor de gezondheid zijn. Sommige risicovolle producten moeten wel getest worden door een extern instituut, maar de kwaliteit van deze instituten verschilt sterk, aldus de Rekenkamer.

Ieder EU-land regelt zelf het toezicht op de veiligheid van producten. In Nederland wordt dit door vijf verschillende rijksinspecties gedaan. Producten worden echter pas door deze inspecties gecontroleerd op het moment dat ze al op de markt zijn. Daarnaast worden lang niet alle producten getest.

Volgens de Rekenkamer is er een tekort aan mensen en middelen om een goed overzicht van de veiligheid van producten te geven. Om verbetering te bewerkstelligen is betere internationale samenwerking en het uitwisselen van informatie nodig volgens de Rekenkamer.

Bron: NOS

Terug naar boven