r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Brussel wil uitkeringstoerisme aanpakken

woensdag 14 december 2016, 8:20
gewijzigd
3357th EPSCO Council (Employment, Social Policy)
Bron: The Council of the European Union

STRAATSBURG (ANP) - EU-burgers met een ww-uitkering die in een andere lidstaat een baan zoeken, zouden zes maanden recht moeten houden op die uitkering uit het thuisland. Ze moeten minstens drie maanden in het nieuwe land hebben gewerkt om daar recht op een werkloosheidsuitkering op te bouwen.

Dit zijn enkele van een reeks voorstellen die EU-commissaris Marianne Thyssen (Werkgelegenheid en Sociale Zaken) dinsdag in Straatsburg presenteerde. Ze wil de sociale stelsels in de EU beter op elkaar afstemmen en 'uitkeringstoerisme' bestrijden.

Werkende buitenlanders hebben recht op dezelfde kinderbijslag als de werkenden in hun nieuwe woonland, vindt ze. Die uitkering wordt niet verlaagd (of verhoogd) naar het niveau van het thuisland, ook niet als de kinderen daar nog wonen.

Grenswerkers die ontslagen worden dienen hun uitkering te ontvangen van de lidstaat waar zij werkten, niet waar ze wonen. Thyssen vindt ook dat er een ,,uniforme interpretatie'' van regels voor langdurig zieke werknemers nodig is.

,,Vrij verkeer van personen in de EU betekent niet vrije toegang tot het sociale stelsel van een ander land'', zei de commissaris. ,,Het moet voor de lidstaten duidelijk zijn in welke situaties ze sociale uitkeringen kunnen beperken voor economisch inactieve mobiele EU-burgers.'' Daar zijn er volgens Brussel 3,7 miljoen van. 80 procent van hen is sociaal gedekt dankzij werkende gezinsleden.

De Belgische zegt dat het recht van EU-burgers om elders in de EU te wonen en te werken essentieel is. Maar de verdeling van de lasten moet voor de lidstaten ,,billijk" zijn. Haar Europese 'framework' moet bestaande bilaterale afspraken tussen de lidstaten vervangen.

De Europese vakbondskoepel ETUC is tevreden met het voorstel om werklozen die in het buitenland werk zoeken zes in plaats van nu drie maanden hun ww-uitkering te laten behouden. Wel vindt de organisatie dat er meer gedaan moet worden aan de problemen waarmee grensarbeiders worden geconfronteerd.

De voorstellen zijn niet voor werknemers die tijdelijk door hun werkgever naar het buitenland worden gestuurd. Daarvoor bestaat een aparte detacheringsrichtlijn.

Delen

Terug naar boven