r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Informele bijeenkomst van de ministers van Defensie, Valletta

Skyline van Valletta, Malta
datum 26 april 2017 - 27 april 2017
plaats Valletta, Malta
locatie Grand Master's Palace, Valletta Toon locatie
organisatie Raad Buitenlandse Zaken (RBZ), Maltees voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2017 (EU2017MT)

Officiële zittingen van de Raad worden georganiseerd door de Raad van de EU en voorgezeten door het voorzitterschap van de Raad. Elk voorzitterschap van de Raad belegt echter ook informele bijeenkomsten van de ministers om te spreken over initiatieven die verband houden met een bepaald thema of een Raadsformatie.

Meer informatie over de agenda en het resultaat van deze bijeenkomst staat op de website van het voorzitterschap.

Informele bijeenkomst van de ministers van Defensie, 26-27 april 2017 

Informatie over de zitting

  • Malta
  • 26/04/2017

Delen

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Buitenlandse Zaken (RBZ)

De raadsformatie Buitenlandse Zaken bestaat uit de ministers van buitenlandse zaken, defensie en/of ontwikkelingssamenwerking van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad BZ vergadert elke maand.

4.

Maltees voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2017 (EU2017MT)

Van 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017 vervulde Malta het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Malta nam het stokje over van Slowakije. Het was de eerste keer dat Malta het voorzitterschap bekleedde. Prioriteiten waren migratie, interne markt, veiligheid, sociaal beleid, buurlanden en maritiem beleid. Het thema van het voorzitterschap was rEUnion: het opnieuw verbinden van de burgers met elkaar, hun regeringen, de EU en de wereld.

5.

Meer over...

Delen

Terug naar boven