r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Trojka Roemenië, Finland, Kroatië

De drie achtereenvolgende EU-voorzitterschappen van Roemenië, Finland, Kroatië werken van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2020 samen als trojka. Ze stellen een gezamenlijk beleidsprogramma op met punten waaraan zij als voorzittende landen gaan werken.

Roemenië is voorzitter van 1 januari tot en met 30 juni 2019, Finland is voorzitter van 1 juli 2019 tot en met 31 december 2019 en Kroatië sluit de trojka af met het voorzitterschap van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020.

Inhoud

1.

Gezamenlijke prioriteiten

Roemenië, Finland, Kroatië zijn eind november 2018 een gezamenlijk programma overeengekomen. In het programma worden de afzonderlijke prioriteiten van de drie voorzitterschappen op elkaar afgestemd. Tot die prioriteiten behoren onder andere de volgende punten:

2.

Meer informatie

Terug naar boven