r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Het Verdrag van Maastricht in vogelvlucht

donderdag 8 december 2016, 17:27

Wat was het Verdrag van Maastricht ook alweer?

  • Het ‘Verdrag betreffende de Europese Unie' was de officiële oprichting van de Europese Unie, en verving de naam Europese Economische Gemeenschap. De twaalf lidstaten waren: Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal, Griekenland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken.
  • Er werden nieuwe vormen van samenwerking tussen de regeringen afgesproken, waaronder op het gebied van justitie en defensie. Ook voorzag het de vorming van een Economische en Monetaire Unie (EMU) met de euro als gemeenschappelijke munt. Op 1 januari 2002 werden de bankbiljetten en muntstukken in omloop gebracht. Het Verenigd Koninkrijk en Denemarken doen daar niet aan mee.
  • Er werden ook begrotingsregels afgesproken. Het begrotingstekort van een lidstaat mag volgens de ‘Maastrichtnorm’ niet of slechts incidenteel 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) overschrijden en de staatsschuld mag niet meer dan 60 procent van het bbp zijn.
  • Het Verdrag van Maastricht trad op 1 november 1993 in werking. Het is sindsdien verder aangepast en gewijzigd, het laatst in 2007 in het Verdrag van Lissabon.

Delen

Terug naar boven