r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie lanceert Europees solidariteitskorps

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 5 december 2016.

"Veel jonge, sociaal ingestelde mensen in Europa zijn bereid een betekenisvolle bijdrage aan de samenleving te leveren en solidariteit te tonen. We kunnen hen daarbij helpen." - Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, 14 september 2016

Kristalina Georgieva, vicevoorzitter van de Europese Commissie, zal op 7 december om 13.00 u. het startschot geven voor het Europees solidariteitskorps. Tal van organisaties en vele jongeren zullen deelnemen aan dit evenement, dat plaatsvindt onder de Skyshelter op het Schumanplein in Brussel. Jongeren die interesse hebben voor solidariteitsacties in heel Europa kunnen zich informeren over het nieuwe korps, ervaringen uitwisselen, deelnemende organisaties ontmoeten, en zich ter plekke als een van de eersten voor het Europees solidariteitskorps inschrijven.

Het evenement vindt gelijktijdig plaats met vergelijkbare startevenementen in de lidstaten. Vooraf is er een persconferentie in de perszaal van het Berlaymontgebouw na de vergadering van het college met de commissarissen Marianne Thyssen, Christos Stylianides en Tibor Navracsics.

Het Europees solidariteitskorps biedt jonge Europeanen nieuwe kansen om deel te nemen aan solidariteitsacties in heel Europa. Jongeren tussen 18 en 30 jaar kunnen vrijwilligerswerk doen, actief zijn als stagiair, leerling of werknemer waar dit het meest nodig is, of maatschappelijke uitdagingen mee helpen aanpakken. Het Europees solidariteitskorps zal inspelen op de behoeften van kwetsbare gemeenschappen, van nationale en lokale structuren op allerlei gebieden, zoals voedsel verstrekken, bossen schoonmaken of hulp bieden bij de integratie van vluchtelingen.

Achtergrond

In zijn toespraak over de staat van de Unie van 14 september 2016 heeft voorzitter Jean-Claude Juncker voorgesteld een Europees solidariteitskorps op te richten. "Solidariteit is het bindmiddel dat onze Unie samenhoudt", zei hij toen. De deelnemers zullen niet alleen de fundamentele waarde van de solidariteit bevorderen, maar ook kunnen helpen, leren en waardevolle vaardigheden ontwikkelen en verwerven aan het begin van hun carrière.

Het solidariteitskorps maakt deel uit van een totaalpakket maatregelen in verband met jongerenwerkgelegenheid en onderwijs. De voorstellen vormen een eerste concrete maatregel in het kader van de prioriteiten voor actie van het stappenplan van Bratislava. Tijdens de top van Bratislava op 16 september 2016 hebben de staatshoofden en regeringsleiders van 27 EU-lidstaten zich verbonden tot "besluiten over EU-steun voor lidstaten bij de bestrijding van jongerenwerkloosheid en over versterkte EU-programma's voor jongeren" vóór het einde van dit jaar.

IP/16/4252

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven