r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Relatie EU met andere landen

De Europese Unie onderhoudt contacten met vrijwel alle andere landen buiten de EU. Met sommige landen (of werelddelen) bestaan intensievere contacten, bijvoorbeeld omdat het gaat om belangrijke landen in de internationale politiek of omdat er een intensieve handelsrelatie is.

Belangrijke spelers in de internationale diplomatie zijn:

deze wordt ondersteund door de Europese Dienst voor Extern Optreden

Belangrijke relaties

Meer informatie

Delen

Terug naar boven