r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

3552e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Algemene Zaken), Luxemburg

Adolfsbrug in Luxemburg-stad
datum 20 juni 2017
plaats Luxemburg, Kirchberg, Luxemburg
adres Place de l’Europe 4 [kaart]
locatie Centre de Conférences Toon locatie
aanwezigen F.C.G.M. (Frans) Timmermans, G.H. (Günther) Oettinger e.a.
organisatie Raad Algemene Zaken (RAZ)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 16 juni 2017 (OR. en)

10316/17

OJ CONS 39

VOORLOPIGE AGENDA

Betreft: 3552e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

(Algemene Zaken)

Datum: 20 juni 2017

Tijd: 9.00

Plaats: Luxemburg

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda

  Wetgevingsberaadslagingen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende

de Europese Unie)

 • 2. 
  Goedkeuring van de lijst van A-punten

  10318/17 PTS A 51

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 3. 
  Goedkeuring van de lijst van A-punten

  10323/17 PTS A 52

 • 4. 
  Resoluties en besluiten die het Europees Parlement heeft vastgesteld tijdens zijn vergaderperiodes in Brussel van 26 tot en met 27 april 2017 en van 31 mei tot en met 1 juni 2017 en in Straatsburg van 15 tot en met 18 mei 2017

  7572/17 PE-RE 5

 • 5. 
  Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad op 22 en 23 juni 2017
  • Ontwerpconclusies 8799/17 CO EUR-PREP 23
 • 6. 
  Achttienmaandenprogramma van de Raad (1 juli 2017 - 31 december 2018)
  • Bekrachtiging 9934/17 POLGEN 83
 • 7. 
  Europees Semester
  • Goedkeuring van de geïntegreerde landspecifieke aanbevelingen en toezending ervan aan de Europese Raad

   10200/17 CO EUR-PREP 29 POLGEN 92 AG 21 ECOFIN 528 UEM 198 SOC 477 COMPET 492 ENV 604 EDUC 293 RECH 231 ENER 284 JAI 596 EMPL 366

   10223/17 ECOFIN 529 UEM 199 SOC 479 EMPL 368 COMPET 496 ENV 605 EDUC 294 RECH 232 ENER 285 JAI 597

 • 8. 
  IIA

  – Uitvoering = Informatie van het voorzitterschap 10006/17 INST 244 POLGEN 85 JUR 284 IA 101 CODEC 988

  – Wetgevingsprogrammering = Gedachtewisseling - vroegtijdige bijdrage met het oog op de intentieverklaring van de Commissie

  10003/17 INST 243 POLGEN 84 AG 19 CODEC 986

 • 9. 
  Diversen

Delen

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Algemene Zaken (RAZ)

De raadsformatie Algemene Zaken bestaat doorgaans uit de ministers van buitenlandse zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad Algemene Zaken vergadert elke maand. De Raad AZ behandelt onderwerpen die meer dan één beleidsterrein raken, bijvoorbeeld onderhandelingen over uitbreiding, de voorbereiding van de meerjarenbegroting en institutionele en administratieve zaken.

Deze raad bereidt - samen met de vaste voorzitter van de Europese Raad en de Europese Commissie - de bijeenkomsten van de Europese Raad voor. De raad is verantwoordelijk voor het afhandelen van dossiers die door de Europese Raad worden toevertrouwd. Deze raad draagt ook zorg voor de samenhang en continuïteit van de andere raadsformaties.

4.

Meer over...

Delen

Terug naar boven