r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

3527e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en Financiële Zaken), Brussel

datum 21 maart 2017
plaats Brussel, België
locatie Europa Toon locatie
organisatie Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 16 maart 2017 (OR. en)

7364/17

OJ CONS 15 ECOFIN 205

VOORLOPIGE AGENDA

Betreft: 3527e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

(Economische en Financiële Zaken)

Datum: 21 maart 2017

Tijd: 10.00

Plaats: Brussel

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda

  Wetgevingsberaadslagingen

  (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

 • 2. 
  Goedkeuring van de lijst van A-punten

  7365/17 PTS A 21

 • 3. 
  Verlaagd btw-tarief voor langs elektronische weg geleverde publicaties (e-publicaties) - Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat btw-tarieven op boeken, kranten en tijdschriften betreft
  • Oriënterend debat 7103/17 FISC 59 ECOFIN 184 + COR 1

   7104/17 FISC 60 ECOFIN 185 + COR 1

 • 4. 
  Algemene verleggingsregeling
  • Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de tijdelijke toepassing van een veralgemeende verleggingsregeling voor leveringen van goederen en diensten boven een bepaalde drempel
   • Oriënterend debat 7118/17 FISC 61 ECOFIN 187 + COR 1

    7120/17 FISC 62 ECOFIN 188 + COR 1

 • 5. 
  Diversen

  Lopende wetgevingsvoorstellen op het gebied van financiële diensten = Informatie van het voorzitterschap

  7149/17 EF 42 ECOFIN 192

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 6. 
  Goedkeuring van de lijst van A-punten

  7366/17 PTS A 22

 • 7. 
  Europees Semester 2017: a) Landverslagen en diepgaande evaluaties voor 2017 = Presentatie door de Commissie 6619/17 ECOFIN 145 UEM 54 SOC 142 EMPL 108 COMPET 142 ENV 185 EDUC 90 RECH 80 ENER 84 JAI 163
  • b) 
   Uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen (LSA's), met bijzondere aandacht voor aanbevelingen in verband met het ondernemingsklimaat
   • Gedachtewisseling 6318/3/17 REV 3 ECOFIN 92 UEM 22 SOC 93 EMPL 63 COMPET 94 ENV 135 EDUC 48 RECH 40 ENER 45 JAI 115
 • 8. 
  Follow-up van de G20-bijeenkomst van de ministers van Financiën en de presidenten van de centrale banken van 17-18 maart 2017 in Baden-Baden
  • Informatie van het voorzitterschap en de Commissie
 • 9. 
  Diversen a) Europees Defensiefonds = Informatie van de Commissie 15160/16 CFSP/PESC 994 CSDP/PSDC 690 COPS 356 POLMIL 143 EUMC 141 COMPET 641 ECOFIN 1153 IND 262 MI 775 RECH 344 EMPL 518
  • b) 
   Uitvoering van de wetgeving op de financiële diensten - stand van zaken = Informatie van de Commissie

p.m.

Maandag 20 maart 2017

15:00 uur Eurogroep

Dinsdag 21 maart 2017

9:00 uur Ontbijt

10:00 uur Raad (Ecofin)

Delen

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin)

De raadsformatie Economische en Financiële Zaken (Ecofin) bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van economische zaken en/of financiën van de lidstaten van de Europese Unie. De Ecofin-raad vergadert formeel één keer per maand. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Meer over...

Delen

Terug naar boven