r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

The Third Reform of the Common European Asylum System - Up for the Challenge, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés

An ‘Interparliamentary Committee Meeting’ will take place on 28 February 2017, bearing on "The Third Reform of the Common European Asylum System - Up for the Challenge". The aim of this meeting is to provide a forum of useful exchange among Members of the European Parliament and national Parliaments as well as experts in view of the ongoing crucial reform of the Union acquis on asylum.

Relevant work has already started within the LIBE committee with key decisions planned to be taken during spring 2017. Several sessions and parallel workshops will focus on different issues such as fair distribution of asylum seekers, the concepts of safe country of origin and safe third country, administrative cooperation under Dublin and protection of children in migration. Commissioner Avramopoulos and Minister Abela from the Maltese Presidency of the Council will open the meeting along with the LIBE Chair Claude Moraes.

Last updated: 27-02-2017


Delen

Inhoud

1.

Europees Parlement (EP)

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. Het Europees Parlement wordt dan ook geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim een half miljard Europeanen en bestaat momenteel uit 750 afgevaardigden plus de voorzitter. Nederland heeft 26 zetels in het Europees Parlement.

2.

EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de rechten van de burgers van de EU, bestrijding van discriminatie, vrij verkeer van personen, asiel en migratie en de samenwerking bij de rechtsgang.

3.

Interparliamentary EU Information Exchange (IPEX)

Dit is een platform voor uitwisseling van informatie over de Europese Unie tussen de nationale Parlementen en het Europees Parlement, in het bijzonder in het licht van de bepalingen van het Verdrag van Lissabon. Belangrijk in deze context is de mogelijkheid tot het trekken van een Gele of Oranje kaart bij voorstellen die in meerdere nationale parlementen stuiten op subsidiariteitsbezwaren. IPEX werd opgericht naar aanleiding van een aanbeveling uit 2000 van de Conferentie van Voorzitters van de Parlementen van de Europese Unie.

4.

Meer over...

Delen

Terug naar boven