r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Brussel scherpt bankenregels aan

woensdag 23 november 2016, 11:00
Valdis Dombrovskis
Bron: © European Union, 2016

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie scherpt de regels voor banken verder aan. Daarmee hoopt Brussel de risico's in de financiële sector terug te dringen en de kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf (mkb) te stimuleren.

De woensdag gepresenteerde regels voorzien onder meer in een minimale kapitaalbuffer ('leverage ratio'). Daardoor moeten banken minstens 3 procent aan eigen vermogen aanhouden ten opzichte van al hun uitstaande leningen. Verder moeten de grootste banken extra buffers creëren om slechte tijden te kunnen doorstaan.

Daarnaast worden banken gedwongen om stabiele financiering te vinden voor hun langlopende leningen. Zo wordt voorkomen dat banken erg afhankelijk worden van korte schulden, die voor veel onzekerheid kunnen zorgen. Ook moeten banken voldoende kapitaal aanhouden ten opzichte van de risico's die worden gelopen bij de handel in aandelen, obligaties en derivaten.

Binnen de nieuwe regels krijgen banken ruimere mogelijkheden om krediet te verlenen aan het mkb en aan infrastructuurprojecten. De commissie benadrukt daarbij de belangrijke rol die het mkb en infra-investeringen spelen als aanjager van de Europese economie en arbeidsmarkt.

,,Europa heeft regels nodig die de consument beschermen en de financiële stabiliteit garanderen, maar die financiële bedrijven ook in staat stellen geld uit te lenen, te investeren en de groei te ondersteunen'', aldus eurocommissaris Valdis Dombrovskis (Financiële Stabiliteit).

Met de nieuwe regels tracht de Europese Commissie de hervormingen te vervolmaken die werden ingezet na de financiële crisis van 2008. De scherpere regels gelden niet voor iedereen in dezelfde mate. Om kleine banken niet buitenproportioneel te belasten worden sommige regels voor hen minder zwaar. Dat geldt bijvoorbeeld op het gebied van rapportages.

Terug naar boven