r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Europese Rekenkamer: ECB doet te weinig aan bankentoezicht

vrijdag 18 november 2016, 15:08

DEN HAAG (PDC) - De Europese Rekenkamer stelt in een vandaag verschenen rapport dat de Europese Centrale Bank het bankentoezicht te veel over laat aan nationale autoriteiten. De ECB-staf geeft slechts leiding aan 12 procent van de onderzochte inspecties in de eurozone.

Na de bankencrisis van 2008 was het juist de bedoeling dat de ECB het bankentoezicht naar zich toe zou trekken. In 2012 werd de Bankenunie opgericht en in 2014 kreeg de ECB een toezichthoudende functie. Dit alles om nationale partijdigheid te verkleinen.

De Rekenkamer constateert dat de ECB zijn toezichthoudende taak heeft onderschat. Uit het rapport blijkt dat de ECB in maart 2015 om ruim honderd nieuwe werknemers heeft gevraagd, omdat de werkdruk hoger was dan verwacht. Daarnaast heeft de ECB een handboek opgesteld zodat nationale autoriteiten de bankencontroles kunnen uitvoeren. Dit strookt met de Europese richtlijnen.

De Europese Rekenkamer hoopt dat het rapport tot discussie leidt in de Eurogroep en het Europees Parlement.

Bron: Het Financieele Dagblad, 18 november 2016

Delen

Terug naar boven