r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Veerman: ruim obstakels voor boerensamenwerking op

maandag 14 november 2016, 14:44
gewijzigd
Traktoren in een weiland
Bron: © Koen Blankenstijn

BRUSSEL (ANP) - Boeren en andere agrarische ondernemers weten vaak niet of ze wel mogen samenwerken. Om de ,,grote juridische onduidelijkheid’’ hierover uit de weg te ruimen, moeten de Europese concurrentieregels voor bijvoorbeeld agrarische coöperaties worden ,,verhelderd en versimpeld’’.

Dat zei oud-landbouwminister Cees Veerman maandag bij de presentatie in Brussel van het rapport van de Europese Taskforce Agriculturele Markten, die hij voorzit. De twaalfkoppige taskforce werd in januari ingesteld om aanbevelingen te doen over het functioneren van de markten voor landbouwproducten en de positie van boeren in de voedselketen.

Daarnaast moeten oneerlijke handelspraktijken worden bestreden, onder meer door een arbitragesysteem op te richten. Dat moet dan wel ,,tanden'' hebben, aldus Veerman, die zelf boert in Frankrijk.

Veerman wees op het belang dat de sector beter anticipeert op prijsschommelingen. Veel boeren hebben verder moeite financiering te vinden. De taskforce stelt voor dat de Europese Investeringsbank proefprojecten opzet om hun krediet te verlenen.

EU-commissaris Phil Hogan (Landbouw) zei snel aan de slag te gaan met de aanbevelingen. Volgens hem biedt het rapport aanknopingspunten voor het versterken van de positie van boeren. Gezien de problemen bij bijvoorbeeld veehouders is een ,,eerlijke prijs' voor agrarische producten een van de belangrijkste prioriteiten voor Hogan.

Tweede Kamerlid Jaco Geurts (CDA) juicht het rapport toe: ,,Het CDA pleit al langer voor het instellen van een onafhankelijke instantie, de voedselscheidsrechter, om de scheve marktverhoudingen aan te pakken en ervoor te zorgen dat de macht van de supermarkten wordt ingeperkt. Ook moet het mededingingsrecht worden aangepast om de bundeling van krachten van ondernemers in de landbouw, tuinbouw en visserij mogelijk te maken.''

Terug naar boven