r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

The annual ECOFIN-EFTA meeting focused on economic growth and investments

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op dinsdag 8 november 2016.

De ministers van Economie en Financiën van de EVA-landen en van de Raad Ecofin hielden hun jaarlijkse bijeenkomst voor het bespreken van economische, financiële en politieke onderwerpen van gemeenschappelijk belang. Tegen de achtergrond van het bescheiden economisch herstel in Europa ging hun bespreking vooral over het vinden van de juiste beleidsstrategie om de economische groei en de werkgelegenheid te versterken, waarbij zij het accent legden op het aanwakkeren van de zwakke investeringsdynamiek op het hele continent.

"Wij hebben met onze partners uit IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland een bijzonder nuttige gedachtewisseling gehouden over de economische situatie en het investeringsklimaat op dit moment in Europa. Goede samenwerking is voor beide partijen essentieel, in ons streven om in Europa de economische groei te stimuleren en de - zowel private als publieke - investeringen aan te wakkeren."

Peter Kažimír, Slowaaks minister van Financiën en voorzitter van de Raad

Alhoewel werd geconstateerd dat de investeringen in de EVA-landen nagenoeg het niveau van vóór de crisis hebben bereikt, onderkenden alle partijen het belang van investeringsbevorderend beleid in Europa. In dat verband wezen de ministers op het belang van structurele hervormingen om de productiviteit te verhogen en investeringsbelemmeringen weg te werken, een goede financiële regelgeving om spaargelden naar investeringsprojecten te geleiden, en voltooiing van de eengemaakte markt. Het EU-investeringsplan voor Europa werd gezien als een belangrijke drijvende kracht voor dergelijke beleidsinspanningen.

Daarnaast onderkenden de ministers de aanzienlijke mate van onderlinge afhankelijkheid tussen de economieën van de EU en de EVA-landen. Een economische neergang in één groep landen kan een onmiddellijk domino-effect hebben op andere delen van Europa. De EU en de EVA-staten beschouwen elkaar daarom niet als "derde" landen, maar als buren met dezelfde belangrijke economische uitdagingen en prioriteiten. De brexit is nog een extra drijfveer voor deze agenda.


Terug naar boven