r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Plenaire vergadering Europees Parlement, Straatsburg

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 14 november 2017 09:00 - 23:00
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weiss (LOW) Toon locatie
zaal plenaire zaal
aanwezigen F.C.G.M. (Frans) Timmermans e.a.
organisatie Europees Parlement (EP)

09:00 - 11:50   Debatten      

 

65

   

point

Paradise Papers

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2017/2956(RSP)]

15

Deadline

***I

point

Samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming

Verslag:  Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming

[2016/0148(COD)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

12:00 - 12:30   (Uitreiking van de LUX-prijs)      

 

37

   

point

(Uitreiking van de LUX-prijs)

12:30 - 14:30   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      

 

40

   

vote

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/004 IT/Almaviva

Verslag:  Daniele Viotti (A8-0346/2017)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Italië – EGF/2017/004 IT/Almaviva)

[2017/2200(BUD)]

Begrotingscommissie

11

   

vote

Mensenlevens redden: verbeteren van de veiligheid van voertuigen in de EU

Verslag:  Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

Verslag over het thema "Mensenlevens redden: verbeteren van de veiligheid van voertuigen in de EU"

[2017/2085(INI)]

Commissie vervoer en toerisme

16

Deadline

***I

vote

Territoriale typologieën

Verslag:  Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1059/2003 wat betreft de territoriale typologieën (Tercet)

[2016/0393(COD)]

Commissie regionale ontwikkeling

14

Deadline

***I

vote

Erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart

Verslag:  Gesine Meissner (A8-0338/2016)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart en tot intrekking van Richtlijn 96/50/EG van de Raad en Richtlijn 91/672/EEG van de Raad

[2016/0050(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

15

Deadline

***I

vote

Samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming

Verslag:  Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming

[2016/0148(COD)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

34

Deadline

 

vote

De inzet van cohesiebeleidsinstrumenten door regio's om demografische veranderingen aan te pakken

Verslag:  Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

Verslag over de inzet van cohesiebeleidsinstrumenten door regio's om demografische veranderingen aan te pakken

[2016/2245(INI)]

Commissie regionale ontwikkeling

12

Deadline

 

vote

Actieplan voor financiële retaildiensten

Verslag:  Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

Verslag over het actieplan voor financiële retaildiensten

[2017/2066(INI)]

Commissie economische en monetaire zaken

15:00 - 23:00   Debatten      

 

61

Deadline

 

point

De rechtsstaat in Malta

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2017/2935(RSP)]

56

Deadline

 

point

Multilaterale onderhandelingen met het oog op de elfde Ministeriële Conferentie van de WTO

Verklaring van de Commissie

[2017/2861(RSP)]

24

Deadline

 

point

Oostelijk Partnerschap: top in november 2017

Verslag:  Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein (A8-0308/2017)

Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de EDEO over het Oostelijk Partnerschap, in aanloop naar de top in november 2017

[2017/2130(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

36

Deadline

***I

point

Beschermende maatregelen tegen invoer met dumping en invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie

Verslag:  Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1036 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie en Verordening (EU) 2016/1037 betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie

[COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD)]

Commissie internationale handel

10

Deadline

 

point

De strategie EU-Afrika: een stimulans voor ontwikkeling

Verslag:  Maurice Ponga (A8-0334/2017)

Verslag over de strategie EU-Afrika: een stimulans voor ontwikkeling

[2017/2083(INI)]

Commissie ontwikkelingssamenwerking

De stemming vindt op donderdag plaats

25

Deadline

 

point

Een actieplan voor de natuur, de mensen en de economie

Mondelinge vraag - [2017/2819(RSP)]

         

Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor, Mireille D'Ornano (O-000067/2017 - B8-0608/2017)

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Commissie

Actieplan voor natuur, mens en economie


Delen

Inhoud

1.

Plenaire vergadering Europees Parlement

2.

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim een half miljard Europeanen en bestaat momenteel uit 750 afgevaardigden plus de voorzitter. Nederland heeft 26 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. De volgende verkiezingen zijn in 2019. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

Delen

Terug naar boven