r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

ECB houdt rente ongewijzigd

donderdag 20 oktober 2016, 15:18
gewijzigd

FRANKFURT (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) heeft zijn rentetarieven donderdag ongewijzigd gelaten. Ook aan de omvang en minimale looptijd van de opkoop van obligaties door de centrale bank werd niets veranderd.

De lage rente en de opkoop van obligaties zijn middelen van de ECB in de strijd tegen de zwakke economische groei en de lage inflatie in de eurolanden. ECB-president Mario Draghi wees er in zijn toelichting op dat de kans op nieuwe economische tegenvallers groot blijft. De inflatie zal de komende tijd iets gaan stijgen, maar blijft voorlopig ver verwijderd van het nagestreefde peil van net geen 2 procent.

Het tarief waartegen banken geld kunnen lenen bij de ECB blijft op het historisch lage peil van 0 procent. Het tarief voor de deposito's die banken in Frankfurt aanhouden blijft min 0,4 procent. Dat betekent dat het geld kost voor banken om middelen aan te houden bij de centrale bank.

Verder koopt de ECB maandelijks voor 80 miljard euro obligaties op bij financiële instellingen. Dat programma loopt minstens tot en met eind maart volgend jaar, maar kan ook worden verlengd als dat nodig is. Draghi liet echter weten dat daarover donderdag nog niet is gesproken.

Binnen de ECB worden de opties voor mogelijke aanpassingen in het opkoopprogramma wel bestudeerd. In dat verband rezen afgelopen tijd vragen over de wijze en de timing van een eventuele afbouw van de aankopen. Ook daarover is door de centrale bankiers donderdag niet gepraat, zei Draghi. De vraag of dit thema bij de volgende vergadering, in december, op de agenda moet staan werd volgens hem evenmin behandeld.

Terug naar boven