r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Nederlandse aanpak mestoverschot geblokkeerd door Brussel

maandag 17 oktober 2016, 10:43

DEN HAAG (PDC) - Het door staatssecretaris Van Dam voorgestelde stelsel om het Nederlandse mestoverschot terug te dringen is door de Europese Commissie afgekeurd.

Sinds het afschaffen van de melkquota in 2015 is de zuivelsector in Nederland enorm gegroeid. Hierdoor werd de toegestane hoeveelheid fosfaat, een milieuverontreinigend bestandsdeel van mest, overschreden. Om dit terug te dringen had staatssecretaris Van Dam een stelsel van 'fosfaatrechten' voorgesteld. De commissie stelt echter dat de fosfaatrechten een vorm van staatssteun zijn omdat ze gratis aan boeren worden uitgedeeld.

Het beperken van de fosfaatuitstoot hangt samen met een uitzonderingspositie die Nederland in de EU heeft. Nederland mag meer mest produceren dan andere landen en geniet een voordeel van 100 miljoen euro. Over deze zogenoemde derogatie is nu geen zekerheid voor 2017 volgens Van Dam. De staatssecretaris is nu in overleg met de sector voor een noodoplossing.

Bronnen: NRC Handelsblad 14 oktober 2016, Nederlands Dagblad, 17 oktober 2016

Delen

Terug naar boven