r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Economische partnerschapsovereenkomst met landen uit zuidelijk Afrika treedt in werking

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 10 oktober 2016.

Op ontwikkeling gerichte overeenkomst met vijf landen uit zuidelijk Afrika waarborgt onmiddellijke rechten- en contingentvrije toegang voor hun uitvoer naar de EU-markt.

Vandaag beginnen vijf landen uit zuidelijk Afrika - Botswana, Lesotho, Namibië, Zuid-Afrika en Swaziland - en de EU met de inwerkingtreding van hun economische partnerschapsovereenkomst (EPO) aan een nieuw hoofdstuk in hun bilaterale betrekkingen. De overeenkomst is met ingang van vandaag van toepassing op de handel tussen de EU en de vijf landen. In Mozambique is de ratificatie van de overeenkomst in gang gezet en het land treedt toe zodra de ratificatieprocedure is afgerond.

Commissaris voor Handel Cecilia Malmström heeft hierover gezegd: "Toen ik Botswana in juni heb bezocht voor de ondertekeningsceremonie, heb ik met eigen ogen kunnen zien hoe belangrijk het is dat er aan een stabiel handelspartnerschap tussen Europa en Afrika wordt gewerkt. Vandaag zetten we een stap die van cruciaal belang is om dat te verwezenlijken. De overeenkomst zal de duurzame economische groei en regionale integratie in zuidelijk Afrika ondersteunen en heeft tot doel mensen in de toekomst uit de armoede te halen. Afrika is het continent in opkomst en de economische partnerschapsovereenkomsten zijn zodanig opgezet dat zij deze ontwikkelingen maximaal bevorderen."

Commissaris voor internationale samenwerking en ontwikkeling Neven Mimica heeft hieraan toegevoegd: "De EPO kan bijdragen aan werkgelegenheid en duurzame economische groei. Het verder ontwikkelen van de particuliere sector en de handel vormen een belangrijke stimulans om mensen uit de armoede te halen en uitvoering te geven aan de nieuwe wereldagenda inzake duurzameontwikkelingsdoelstellingen. De EPO kan bijdragen aan regionale economische integratie, een zakelijke omgeving die kansen biedt en een sterker concurrentievermogen van de regio.

De EPO houdt rekening met de uiteenlopende ontwikkelingsniveaus van de partners. De overeenkomst biedt rechten- en contingentvrije toegang tot de Europese markt voor Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibië en Swaziland. Ook Zuid-Afrika zal kunnen profiteren van een verbeterde markttoegang, die verder gaat dan zijn huidige bilaterale regeling met de EU.

De markten van zuidelijk Afrika zullen geleidelijk en alleen gedeeltelijk voor EU-uitvoer worden opengesteld, zodat de industrieën van zuidelijk Afrika toegang krijgen tot de intermediaire goederen die zij nodig hebben voor groei. In de EPO zijn ook een aantal beschermende maatregelen voor deze landen opgenomen, bijvoorbeeld voor opkomende, kwetsbare industrieën of om redenen van voedselzekerheid. Verder voorziet de overeenkomst in meer flexibiliteit voor producenten uit zuidelijk Afrika om producten samen te stellen met onderdelen uit verschillende andere landen, zonder dat zij het risico lopen hun vrije toegang tot de EU-markt te verliezen.

Achtergrond

De EPO-groep van de SADC bestaat uit 6 van de 15 leden van de SADC (Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibië, Swaziland en Zuid-Afrika). Angola heeft de status van waarnemer en kan in de toekomst tot de overeenkomst toetreden.

De EU is de grootste handelspartner van de EPO-groep van de SADC. In 2015 heeft de EU voor bijna 32 miljard euro aan goederen uit de regio ingevoerd, vooral mineralen en metalen. De EU heeft voor bijna hetzelfde bedrag goederen uitgevoerd, vooral technische, chemische en automobielproducten. De totale handel tussen de EU en de EPO-groep van zuidelijk Afrika (met inbegrip van Angola) bedraagt 63 miljard euro.

Door de overeenkomst te ondertekenen, verbinden alle partijen zich ertoe te streven naar duurzame ontwikkeling, inclusief de handhaving van sociale en milieunormen. De civiele samenleving zal een bijzondere rol spelen bij het monitoren van de effecten van de overeenkomst. De overeenkomst vormt ook een novum in die zin dat het de eerste handelsovereenkomst betreft die rechtstreeks de economische integratie van een specifieke regio ondersteunt, en daarmee nauwere banden binnen de zes landen uit zuidelijk Afrika bevordert.

De EPO roept gezamenlijke instellingen in het leven om de dialoog en een vlotte afhandeling van handelskwesties te bevorderen, alsmede de effecten van de handelsafspraken te monitoren. De EU zal samenwerken met haar SADC-partners om een vlotte uitvoering van de overeenkomst te garanderen, samen met regionale en nationale instanties voor ontwikkelingssamenwerking.

Meer informatie

MEMO: de SADC-EPO

Blog post van commissaris Malmström: A new trade agreement with southern Africa

De tekst van de overeenkomst

Studie naar de economische effecten

EU-handelsbetrekkingen met de SADC

Economische partnerschapsovereenkomsten

IP/16/3338

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven