r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Goederen gebruikt voor foltering: "Europa kan niet gewoon toekijken"

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op maandag 3 oktober 2016, 16:11.

Marteling en de doodstraf worden nog altijd in veel landen uitgevoerd. De EU mag geen rol spelen in het leveren van diensten of goederen om dit mogelijk te maken, zegt Marietje Schaake (ALDE, NL). Zij is verantwoordelijk voor het opstellen van de bijgewerkte versie van de anti-marteling verordening. De leden debatteren en stemmen op dinsdag over haar verslag. We spraken haar voorafgaand aan de stemming over de reden waarom de regeling nodig is.

Over wat voor soort producten hebben we het?

Wij proberen de uitvoer van zeer kwalijke instrumenten die worden gebruikt voor foltering, zoals mensen vastketenen of afranselen, te beperken. Verder mogen geneesmiddelen die kunnen worden gebruikt voor een dodelijke injectie niet worden verkocht aan gevangenissen of wetshandhavingsinstanties.

We hebben de juridische instrumenten nodig zodat als een vrachtwagen vol folteringgoederen wordt gevonden, we iets kunnen doen. Zelfs als goederen vervoerd worden van China naar Mexico, kan Europa niet toekijken. We bestuderen ook de creatie van een juridische basis van waaruit het mogelijk is om op te treden wanneer het nodig is. Natuurlijk gebeurt dit niet elke dag maar in de gevallen dat het gebeurt, heeft het grote gevolgen voor mensen.

Hoe groot is momenteel het probleem wereldwijd?

Mensenrechten in de wereld - en meest verontrustend de persvrijheid - staan onder druk en dus moeten we zeer waakzaam zij om er niet enkel voor te zorgen dat we robuuste open samenlevingen hier in Europa hebben. We moeten niet uit het oog verliezen wat er in de rest van de wereld gebeurt en hoezeer Europa nodig is om de eerbiediging van de universele rechten van de mens vooruit te helpen.

Is er een kloof tussen wat we zeggen en wat we in de praktijk doen?

Zeker, vaak er is een enorme kloof en een dubbele moraal. Gedurende lange tijd waren we bijvoorbeeld zeer kritisch over mensenrechtenschendingen in landen als Egypte. De afgelopen twee jaar lijkt het alsof het de keuze is geweest om veel milder te zijn ten opzichte van General Sisi, de huidige president van Egypte, en hiermee dingen nog erger maken dan ze ooit geweest zijn volgens mensenrechtenactivisten die ik spreek. De EU is opvallend zacht van toon in de richting van Egypte.

In de naam van de veiligheid en terrorismebestrijding sluiten we vaak onze ogen voor zeer ernstige mensenrechtenschendingen. Wat mij betreft mag er geen excuus zijn. Terrorisme moet worden tegengegaan, met inachtneming van het wereldrecht en de mensenrechten.

REF. : 20160905STO41287


Terug naar boven