r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Ministers EU-landen ratificeren klimaatakkoord Parijs

vrijdag 30 september 2016, 16:25
gewijzigd

BRUSSEL (ANP) - De EU-landen slaan de handen ineen om zo snel mogelijk het klimaatakkoord van Parijs te kunnen ratificeren. Als het Europees Parlement daar volgende week mee instemt, kan de akte van bekrachtiging namens de EU in oktober in New York worden afgeleverd. Het verdrag kan dan in november in werking treden, ondanks dat de nationale parlementen van 23 lidstaten waaronder Nederland het nog niet hebben geratificeerd.

Dit zijn de EU-ministers van Milieu vrijdag tijdens een spoedbijeenkomst in Brussel overeengekomen. Staatssecretaris Sharon Dijksma zei 'blij' te zijn met het resultaat. Ze verwacht dat Nederland ,,nog dit jaar" de ratificatieprocedure afrondt.

In december kwamen in Parijs bijna 200 landen overeen om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan om de wereldwijde temperatuurstijging tot minder dan 2 graden Celsius te beperken. Het verdrag kan in werking treden als 55 landen die opgeteld verantwoordelijk zijn voor 55 procent van de wereldwijde uitstoot het akkoord hebben geratificeerd. De EU is nodig om de grens te halen.

Maar van de 28 lidstaten hebben alleen Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Slowakije en Hongarije de afspraken al in wetgeving omgezet. De nu gekozen aanpak om de EU te laten ratificeren vóór de nationale parlementen, garandeert dat de EU toch een stem krijgt in het wereldklimaatbeleid.

Op de volgende VN-klimaatconferentie, in november in Marrakech, wordt daarvoor een uitvoeringsorgaan opgericht waarin 'Brussel' zal zetelen. Nederland krijgt de status van waarnemer zolang de Kamer niet heeft geratificeerd. Het wachten is vooralsnog op een advies van de Raad van State.

Binnen en buiten Brussel wordt opgetogen gereageerd. De voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, spreekt van ,,een historische stap op weg naar de allereerste wereldwijd bindende klimaatovereenkomst." Greenpeace is 'verheugd'. ,,Dit maakt het vrijwel zeker dat het historische akkoord binnen een jaar in werking zal treden." Volgens EU-parlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) staan ,,alle seinen op groen" en is de stemming in het parlement ,,een formaliteit".

Delen

Terug naar boven