r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Regelgevingsprocedure met toetsing (PRAC)

Deze procedure bestond van 2006 tot 2009 voor quasi-wetgevende maatregelen. Ze kan niet meer worden gebruikt voor nieuwe wetgeving, maar is voorlopig nog van toepassing voor ruim 300 bestaande wetsteksten tot die formeel gewijzigd zijn.

De procedure geeft het Europees Parlement en de Raad van de EU de bevoegdheid een voorgestelde maatregel van de Commissie te blokkeren als deze:

  • de uitvoerende macht van de Commissie overschrijdt
  • niet verenigbaar is met het doel of de inhoud van de wetgeving, of
  • de bevoegdheden van de EU overschrijdt (zie subsidiariteit en proportionaliteit).

Het gaat om een vetorecht van beide instellingen, dat gewoonlijk kan worden uitgeoefend tot 3 maanden na de goedkeuring van de maatregel door het comitologiecomité.

Als het comité geen positief advies uitbrengt, kan de Raad het voorstel blokkeren of zelf aannemen, tenzij het Parlement zich daartegen verzet.

1.

Meer informatie

 
 

Delen

Terug naar boven