r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

De parlementaire staat Marianne Thieme

maandag 29 augustus 2016, 10:49
Marianne Thieme

Marianne Thieme (1972) is sinds 30 november 2006 fractievoorzitter van de Partij van de Dieren (PvdD) in de Tweede Kamer. Zij is tevens een van de oprichters van de PvdD. Tijdens de Algemene Beschouwingen dit jaar liet zij zich kritisch uit over het feit dat zij momenteel de enige vrouwelijke lijsttrekker is in de Nederlandse politiek.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 is zij voor de vijfde keer de lijsttrekker van de PvdD. Daarnaast zit Thieme in november tien jaar in de Kamer. Een goed moment om te kijken naar haar parlementaire staat.

Delen

Inhoud

1.

Parlementaire activiteiten

Marianne Thieme geldt als fractievoorzitter van de PvdD als voornaamste voorvechter van dierenwelzijn, natuurbehoud en milieubescherming in de Tweede Kamer. Zij weet met haar voorstellen geregeld de publiciteit te halen. Zij begeeft zich ook regelmatig op het terrein van landbouw, volksgezondheid en consumentenzaken. Ze is een actief Kamerlid en maakt intensief gebruik van het vragenrecht en van het recht om moties in te dienen. Van de door haar ingediende moties werd echter slechts een klein aantal aangenomen.

Thieme heeft zich in het bijzonder ingezet voor een verbod op megastallen en legbatterijen. Laatstgenoemde zijn sinds 1 januari 2012 in heel Europa verboden. Andere onderwerpen waar de politica zich voor veelvuldig mee bezig heeft gehouden zijn het verbod op het fokken van nertsen en van het onverdoofd castreren van biggen.

In 2008 diende Thieme een initiatiefwetsvoorstel in over het verplicht stellen van verdoving bij ritueel slachten. Dit voorstel werd door de Tweede Kamer aangenomen, maar sneuvelde uiteindelijk in de Eerste Kamer. In 2013 kwam Thieme met een nota over de sluiting van de jacht. Vooral tegen de plannen van staatssecretaris Henk Bleker over het natuurbeleid liep zij te hoop. Een door haar in 2011 ingediende motie van wantrouwen tegen hem kreeg echter alleen steun van haar eigen fractie. Geregeld ondertekende en steunde zij ook andere moties van wantrouwen, bijvoorbeeld tegen minister Van der Steur en staatssecretaris Van Rijn.

Marianne Thieme leidde in 2015 de parlementaire delegatie naar de VN-milieutop in Parijs. De delegatie ging daar in gesprek met de Nederlandse regering, maatschappelijke organisaties, buitenlandse parlementariërs en het bedrijfsleven over de klimaatdoelstellingen. Voorafgaand aan de top debatteerde de Tweede Kamer op haar initiatief over de Nederlandse inzet bij de klimaattop in Parijs.

2.

Cijfers

Activiteit

Tweede Kamerlid Marianne Thieme

Dossiers woordvoerder

113

 

Kamervragen

937

Amendementen - eerste indiener

60 (39% van alle PvdD-amendementen, 0% aangenomen, 97% verworpen)

Amendementen - mede-indiener

23

Moties - indiener

445 (33% van alle PvdD-moties; 10% aangenomen, 69% verworpen)

Moties - mede ondertekend

383

Steun voor moties

gemiddeld steunden 44 Kamerleden haar moties (gemiddelde steun voor PvdD-moties is 47 Kamerleden)

 

De genoemde parlementaire gegevens in dit bericht waren tot 10 oktober 2016 in te zien. Daarna zijn deze gegevens alleen via de Parlementaire Monitor te raadplegen.


Bovenstaande gegevens zijn afkomstig van PDC. Deze database is beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Interesse? Neem contact op met 170@pdc.nl

De dossiers, moties en Kamervragen staan in de Parlementaire Monitor van ANP/PDC. De Parlementaire Monitor stelt u in staat op eenvoudige wijze de parlementaire besluitvorming op de voet te volgen: van de indiening van het wetsvoorstel tot en met de uiteindelijke stemming in de Eerste Kamer. Wilt u meer weten over de Parlementaire Monitor? Neem dan contact met op met PDC via 224@pdc.nl of 070 3560238.

Delen

Terug naar boven