r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Overheidstekort daalt door hogere inkomsten

vrijdag 23 september 2016, 14:28
gewijzigd

DEN HAAG (ANP) - De overheid had in de eerste helft van 2016 bijna 7 miljard euro meer inkomsten dan een jaar eerder, terwijl de uitgaven bijna gelijk bleven. Het overheidstekort is verder gedaald tot 0,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Het Centraal Planbureau (CPB) gaat voor heel 2016 uit van een overheidstekort van 1,1 procent. Dat zou nog steeds een daling betekenen ten opzichte van het tekort van 1,9 procent over heel 2015. Volgens Europese regels mag het overheidstekort niet hoger zijn dan 3 procent van het bbp, ofwel de totale omvang van de economie.

De stijging van de inkomsten van de overheid kwam voornamelijk door de ontvangen sociale premies. Ook de vennootschapsbelasting en btw brachten meer geld in het laatje. Daar stonden lagere aardgasbaten tegenover als gevolg van de verminderde productie in Groningen.

De staatsschuld kwam halverwege het jaar uit op 437 miljard euro. Dat is 63,7 procent van het bbp, 1,4 procentpunt minder dan eind 2015. De Europese norm staat op 60 procent. Dat de overheidsschuld ondanks het tekort met bijna 4 miljard euro daalde, is te danken aan opbrengsten uit financiële transacties, waaronder de beursgang van verzekeraar ASR.

Door de positieve economische ontwikkelingen en de verbetering van de staatsfinanciën neemt ook de financieringsbehoefte van de overheid af. Het agentschap van het ministerie van Financiën dat gaat over de uitgifte van schuldpapier rekent voor dit jaar op 65,2 miljard euro. In juni was dat nog 9 miljard euro meer.

Volgend jaar neemt de financieringsbehoefte juist stevig toe, tot naar schatting 80,7 miljard euro. Dat komt hoofdzakelijk doordat meer aflopende leningen moeten worden afgelost dan dit jaar.

Terug naar boven