r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek
Niet/beperkt geactualiseerd na 24 juni 2017.

Europese Raad 22-23 juni 2017

Zaal in Europagebouw
Bron: The Council of the European Union

Op 22 en 23 juni 2017 vond er een Europese Raad plaats. Alle regeringsleiders van de EU-lidstaten, de vaste voorzitter, de voorzitter van de Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid waren daarbij aanwezig.

Op de agenda stonden migratie, veiligheid en defensie, economie, en de Brexitonderhandelingen. Italië kreeg de steun van alle lidstaten in de strijd tegen migratie en er komt een gezamenlijk defensiebeleid: een primeur voor de Unie.

Delen

Inhoud

1.

De uitkomsten

Migratie

De EU-leiders hebben gediscussieerd over Libië en de Centraal-Mediterrane route. De situatie is daar nog steeds kritiek: er blijven migranten aankomen vanuit Libië. Er worden stappen in de juiste richting genomen, maar het enige dat telt is het streven om een einde te maken aan deze situatie.

De regeringsleiders hebben afgesproken om beter te coördineren en Italië meer te steunen.

Terrorisme

De Europese Raad is overeengekomen om meer te doen tegen buitenlandse terroristische strijders. Dit jaar willen ze de werkzaamheden voor de nieuwe systemen voor grensoverschrijdende informatie-uitwisseling afronden. Daarnaast moet er nauw samengewerkt worden met de onlinesector.

Er moeten nieuwe instrumenten ontwikkeld worden om terroristische inhoud op internet automatisch op te sporen en te verwijderen. Socialemediabedrijven worden aangemoedigd om de verspreiding van dergelijke content tegen te gaan. Zo nodig is de Raad bereid om wetgeving op dit onderwerp aan te nemen.

Defensie

De Europese leiders hebben besloten dat er een permanente samenwerking op defensiegebied op komen. De EU zal door deze samenwerking verder integreren op dit vlak. Binnen drie maanden zullen de lidstaten een gemeenschappelijke lijst van criteria en toezeggingen opstellen om de samenwerking van start te laten gaan.

Economie

Mario Draghi, president van de Europese Centrale Bank, bevestigde dat de zaken er rooskleurig voor staan in de EU. Er is een hernieuwd geloof in het Europese project onder de bevolking, wat een positief effect heeft op de economie. Dit vertrouwen uit zich in een sterke groei, meer consumptie, meer investeringen en bovenal meer banen. Het is voor het eerst in jaren dat Draghi zulk goed nieuws mag brengen.

Brexit

Theresa May heeft de regeringsleiders beloofd om maandag 26 juni een voorstel te doen over de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk. Daar is tijdens deze Europese Raad geen besluit over genomen, of veel tijd aan besteed. Daarnaast hebben de lidstaten een besluit genomen over de procedure om te bepalen naar welke lidstaten de Europese agentschappen verhuizen die nu het VK gevestigd zijn.

Overige besluiten

De sancties tegen Rusland zijn verlengd met zes maanden. Daarnaast hebben de EU-leiders hun voornemen om het Klimaatakkoord van Parijs volledig en snel te implementeren bevestigd.

2.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven