r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Visegradgroep pleit in Bratislava voor grotere rol lidstaten

vrijdag 16 september 2016, 14:25

BRATISLAVA (ANP) - Polen, Hongarije, Slowakije en Tsjechië blijven benadrukken dat elke vorm van verdeling van migranten over Europa vrijwillig moet zijn. Afhankelijk van hun ervaringen en capaciteit moeten landen een bijdrage aan de opvang leveren, vinden zij.

,,Flexibele solidariteit’’ noemen de vier landen verenigd in de zogenoemde Visegradgroep dat in een document dat ze hebben ingebracht bij de top van regeringsleiders in Bratislava over de toekomst van de EU.

De groep benadrukt ook het belang van vrij verkeer van werknemers en betere handhaving van de regels om ,,intra-Europees protectionisme uit te roeien’’. Zij verwijzen hiermee naar maatregelen van Frankrijk en Duitsland tegen ‘sociale dumping’ van Oost-Europese werknemers. Die kwestie speelde ook een grote rol bij het brexitreferendum, omdat veel Britten het gevoel hadden dat 'goedkope' Oost-Europeanen hun banen afpakken.

In het document benadrukken de vier dat de lidstaten politieke richting moeten geven aan de EU. En dus niet de Europese Commissie, die vorig jaar de drijvende kracht was achter verplichte migrantenquota voor alle landen. Op die manier is de EU beter toegerust om wetgeving te maken die meerwaarde heeft voor Europese burgers.

De groep bepleit ook een grotere rol van nationale parlementen. ,,De huidige uitdagingen bewijzen dat Europa alleen sterk kan zijn als lidstaten en hun burgers een grote stem hebben in het besluitvormingsproces.’’ Hongarije houdt volgende maand een referendum over de vluchtelingenkwestie.

,We moeten samenwerken en onze verdeeldheid overstijgen’’, schrijven de landen anderzijds. Onderverdeling in kleinere groepen zal de EU alleen maar zwakker maken, zowel intern als naar de rest van de wereld toe, aldus de vier.

Terug naar boven