r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Balkanlanden falen bij toetredingseisen EU

dinsdag 13 september 2016, 0:01

LUXEMBURG/BRUSSEL (ANP) - De zes Balkanlanden die lid van de Europese Unie willen worden, kampen met een tekort aan politieke wil om de vereiste hervormingen door te voeren. De Europese Rekenkamer concludeert dat in een dinsdag gepubliceerd rapport.

Het betreft de kandidaat-lidstaten Albanië, Macedonië, Montenegro en Servië en de potentiële kandidaten Bosnië en Kosovo. Zij kregen tussen 2007 en 2014 in totaal 5,1 miljard euro aan zogenoemde pretoetredingssteun uit Brussel. Dat was geen weggegooid geld, maar strengere voorwaarden en verlaging of opschorting van de EU-subsidies kunnen een goede stok achter de deur zijn, aldus de rekenkamer.

Om lid te worden van de EU moeten landen aan een hele reeks voorwaarden voldoen, onder meer op het gebied van de rechtsstaat, persvrijheid en corruptie- en misdaadbestrijding. Het zwakke openbaar bestuur in de westelijke Balkanlanden maakt dat er niet veel schot in de hervorming van publieke instellingen zit. Naast gebrek aan politieke wil spelen ook een tekort aan geld en mankracht een rol.

Terug naar boven