r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Plenaire vergadering Europees Parlement, Straatsburg

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 14 september 2017 08:30 - 16:00
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weiss (LOW) Toon locatie
zaal plenaire zaal
aanwezigen M.L.P. (Marianne) Thyssen e.a.
organisatie Europees Parlement (EP)

08:30 - 11:20   Debatten      

 

59

Deadline

 

point

Een nieuwe agenda voor vaardigheden voor Europa

Verslag:  Martina Dlabajová, Momchil Nekov (A8-0276/2017)

Verslag over een nieuwe agenda voor vaardigheden voor Europa

[2017/2002(INI) ]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Commissie cultuur en onderwijs

99

   

point

NordStream 2

Verklaring van de Commissie

[2017/2832(RSP)]

     

point

Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)

96

Deadline

   

-

Cambodja, met name de zaak Kem Sokha

[2017/2829(RSP)]

RC-B8-0506/2017, B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0508/2017, B8-0509/2017, B8-0510/2017, B8-0511/2017

97

Deadline

   

-

Gabon, onderdrukking van de oppositie

[2017/2830(RSP)]

RC-B8-0512/2017, B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017, B8-0522/2017, B8-0524/2017, B8-0526/2017

98

Deadline

   

-

Laos, met name de zaken Somphone Phimmasone, Lod Thammavong en Soukane Chaithad

[2017/2831(RSP)]

RC-B8-0513/2017, B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0518/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017, B8-0523/2017

110

Deadline

   

-

Myanmar, met name de situatie van de Rohingya

[2017/2838(RSP)]

RC-B8-0525/2017, B8-0525/2017, B8-0527/2017, B8-0528/2017, B8-0529/2017, B8-0530/2017, B8-0531/2017

11:30 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      

 

71

Deadline

***I

vote

Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten

Verslag:  Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten

[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD) ]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

116

   

vote

Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)

14

 

***

vote

Overeenkomst tussen de EU en Chili inzake de handel in biologische producten

Aanbeveling:  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Chili inzake de handel in biologische producten

[05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE) ]

Commissie internationale handel

16

 

***

vote

Protocol bij de associatie-overeenkomst tussen de EU en Chili (toetreding van Kroatië)

Aanbeveling:  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het derde aanvullende protocol bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

[06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE) ]

Commissie internationale handel

15

Deadline

 

vote

Modernisering van de handelspijler van de Associatieovereenkomst EU-Chili

Verslag:  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)

Verslag over de aanbevelingen aan de Raad, de Commissie en de EDEO voor de onderhandelingen over de modernisering van de handelspijler van de Associatieovereenkomst EU-Chili

[2017/2057(INI) ]

Commissie internationale handel

57

Deadline

***I

vote

Verlenging van het Europees statistisch programma tot 2020

Verslag:  Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 99/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees statistisch programma 2013-2017, door verlenging tot 2018-2020

[COM(2016)0557 - C8-0367/2016 - 2016/0265(COD) ]

Commissie economische en monetaire zaken

75

Deadline

***I

vote

Europese durfkapitaalfondsen en Europese sociaalondernemerschapsfondsen

Verslag:  Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 345/2013 betreffende Europese durfkapitaalfondsen en Verordening (EU) nr. 346/2013 betreffende Europese sociaalondernemerschapsfondsen

[COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD) ]

Commissie economische en monetaire zaken

89

Deadline

***I

vote

Meerjarenplan voor demersale bestanden in de Noordzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren

Verslag:  Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor demersale bestanden in de Noordzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren, en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 676/2007 en (EG) nr. 1342/2008 van de Raad

[COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD) ]

Commissie visserij

117

 

***I

vote

Vaststelling van een instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede

Verslag:  Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 230/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2014 tot vaststelling van een instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede

[COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD) ]

Commissie buitenlandse zaken

Besluit van de commissie om onderhandelingen te beginnen - Artikel 69 quater

102

Deadline

 

vote

Transparantie, verantwoordelijkheid en integriteit in de EU-instellingen

Verslag:  Sven Giegold (A8-0133/2017)

Verslag over transparantie, verantwoordelijkheid en integriteit in de EU-instellingen

[2015/2041(INI) ]

Commissie constitutionele zaken

56

Deadline

 

vote

Ontwerpresoluties - De toekomst van het Erasmus+-programma

[2017/2740(RSP)]

B8-0495/2017

59

Deadline

 

vote

Een nieuwe agenda voor vaardigheden voor Europa

Verslag:  Martina Dlabajová, Momchil Nekov (A8-0276/2017)

Verslag over een nieuwe agenda voor vaardigheden voor Europa

[2017/2002(INI) ]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Commissie cultuur en onderwijs

15:00 - 16:00   Uitgebreide interpellaties      

 
     

point

Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement)

106

     

-

O-000061/2017

B8-0325/2017

[2017/2843(RSP)]

107

     

-

O-000063/2017

B8-0327/2017

[2017/2842(RSP)]

Delen

Inhoud

1.

Besluitpunten

  1. Goedkeuring (Advies Parlement in eerste lezing)
  2. Verwijzing naar parl. commissie (Advies Parlement in eerste lezing)
  3. Goedkeuring (Advies Parlement in eerste lezing)
  4. Resolutie Parlement

2.

Plenaire vergadering Europees Parlement

3.

Europees Parlement (EP)

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. Het Europees Parlement wordt dan ook geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim een half miljard Europeanen en bestaat momenteel uit 750 afgevaardigden plus de voorzitter. Nederland heeft 26 zetels in het Europees Parlement.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

Delen

Terug naar boven