r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Informele bijeenkomst van de 27 staatshoofden en regeringsleiders, Bratislava

Bratislava, Slowakije. Kasteel
datum 16 september 2016
plaats Bratislava, Slowakije
aanwezigen J.C. (Jean-Claude) Juncker, K.S. (Stefan) Löfven e.a.
organisatie Europese Raad

Informatie voor de media

Background brief - Informal meeting of the 27 heads of state or government, 16/09/2016

Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Voorlopig programma, informele bijeenkomst van de 27 staatshoofden en regeringsleiders, 16 september 2016

Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Persaccreditatie voor de top in Bratislava

Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Gids voor de media, top van Bratislava, 16 september 2016

Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

De website van het Slowaakse voorzitterschap over de top

Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Op 16 september komen de 27 staatshoofden en regeringsleiders in Bratislava bijeen. Zij gaan daar verder met een politieke denkoefening die impulsen moet geven aan verdere hervormingen en aan de ontwikkeling van de EU met 27 lidstaten.

"Het is duidelijk wat de 3 belangrijkste uitdagingen zijn: ongecontroleerde irreguliere migratie, terrorisme en de vrees voor mondialisering", zei voorzitter Tusk vóór zijn ontmoeting met de Zweedse premier Stefan Löfven in Stockholm. "Ik streef ernaar in Bratislava tot overeenstemming te komen over de hoofdprioriteiten en over wat we daar de komende maanden aan moeten doen."

Leaders will meet in Bratislava to discuss the future of the EU with 27 member states

15/09/2016

Leaders will meet in Bratislava to discuss the future of the EU with 27 member states.

Volgens de voorzitter van de Europese Raad zouden dit de prioriteiten moeten zijn:

de buitengrenzen van de EU beveiligen

de dreiging van het terrorisme in Europa en elders bestrijden

de mondialisering weer beheersbaar maken, en een manier vinden om de economische en sociale belangen van de EU-burgers te beschermen en tegelijkertijd open te blijven staan voor de wereld

In zijn uitnodigingsbrief voor de bijeenkomst beklemtoonde voorzitter Tusk dat de top van Bratislava ook moet leiden tot een stappenplan voor andere, even belangrijke opdrachten, zoals economische en sociale ontwikkeling, banen en kansen voor jongeren, de eengemaakte markt, de digitale agenda en investeringen.

"De sleutels voor een gezond evenwicht tussen de prioriteiten van de lidstaten en die van de Unie liggen in de nationale hoofdsteden", schreef Tusk. "De instellingen moeten de tussen de lidstaten overeengekomen prioriteiten steunen, en niet hun eigen prioriteiten opleggen", voegde hij hieraan toe.

Bratislava-brief, 13 september 2016

Programma


Inhoud

1.

Europese Raad

De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders of staatshoofden van de 27 lidstaten van de Europese Unie, de vaste voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie. De Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid woont de bijeenkomsten van dit orgaan ook bij. Alleen de regeringsleiders of staatshoofden hebben stemrecht tijdens de vergaderingen. De Europese Raad heeft geen wetgevingstaak, maar stelt wel de politieke richting van de EU vast.

2.

Meer over...

Terug naar boven