r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Global Village Amsterdam, een gedeelde stad?

Amsterdam
© PDC
datum 25 oktober 2016 17:15
plaats Amsterdam
locatie Pakhuis De Zwijger Toon locatie
zaal grote zaal
aanwezigen E.E. (Eberhard) van der Laan, R. (Rens) van Tilburg e.a.
organisatie Pakhuis De Zwijger

Toeristen en internationale kenniswerkers lijken de stad over te nemen. Steeds meer Amsterdammers zijn door de stijgende grond- en huizenprijzen niet in staat binnen de Ring of zelfs in de stad te blijven wonen. Op de arbeidsmarkt vinden hoogopgeleiden overwegend goed een baan, maar laagopgeleiden en met name allochtone jongeren komen moeilijk aan het werk. Er dreigt in onze stad op veel gebieden een tweedeling te ontstaan. Gaat Amsterdam steden als Londen en Parijs achterna? We praten met de burgemeester, wetenschappers, schrijvers en ervaringsdeskundigen over het Amsterdam van nu. Een avondvullend programma met verhalen uit andere steden en over in wat voor een stad en hoe we in de toekomst met elkaar willen leven.

Programma & gasten

Eberhard van der Laan

Burgemeester Van der Laan is burgervader voor alle Amsterdammers, voor degene die hier geboren en getogen is, maar ook degene die zich hier net vestigt. Jong en oud, arm en rijk. Hoe kan Amsterdam in al zijn diversiteit een leefbare stad zijn en blijven, mét toekomstperspectief en bestaanszekerheid voor al zijn inwoners?

Jeroen Slot

Jeroen Slot (Hoofd Onderzoek Gemeente Amsterdam, Onderzoek, Informatie en Statistiek) gaat in op migratiestromen van en naar de stad. Van korte termijn (toeristen en uitwisselingsstudenten) tot migranten die zich hier voor de lange termijn vestigen. Welke impact hebben deze stromen op onze voorzieningen, woningmarkt, arbeidsmarkt, het onderwijs?

Philippe Legrain

Philippe Legrain is politiek econoom en was van 2011 tot 2014 onafhankelijk economisch adviseur van de President van de Europese Commissie. Hij schreef boeken als 'Open World: The Truth about Globalisation', 'Immigrants: Your country needs them' en 'European Spring: Why Our Economies and Politics are in an mess - and how to put them right'.

Rens van Tilburg

Rens van Tilbug is directeur Sustainable Finance Lab aan de UU en publicist over hedendaagse economische ontwikkelingen. In zijn mini-college gaat hij in op vragen als: Hoe ziet de toekomst van de stedelijke economie eruit?

Corina Duijndam

Corina Duijndam, auteur 'De gekleurde werkelijkheid', deed onderzoek in een buitenwijk van Parijs en in Osdorp naar de beeld- en groepsvorming van de jongeren in deze gebieden. In een column gaat zij in op de recentelijke ontwikkelingen.

Gloria Wekker

Een superdiverse stad maakt dat grootstedelijke vraagstukken extra complex worden. Hoe zorgen we dat de stad inclusief is en blijft? We gaan met Gloria Wekker, hoogleraar Gender en ethniciteit en auteur van het boek 'White Innocence', en Domenica Ghidei Biidu over deze vraagstukken in gesprek.

Domenica Ghidei Biidu

Een superdiverse stad maakt dat grootstedelijke vraagstukken extra complex worden. Hoe zorgen we dat de stad inclusief is en blijft? We gaan met Domenica Ghidei Biidu (plaatsvervangend lid College voor de Rechten van de Mens/Council of Europe) en Gloria Wekker over deze vraagstukken in gesprek.

Paul de Beer

Hoe kunnen we alle Amsterdammers sociaal-economisch (toekomst)perspectief bieden? Deze vraag is het startpunt van het afsluitende mini-college van Paul de Beer (Henri Polak hoogleraar voor arbeidsverhoudingen UvA-AIAS), waarin hij concrete handelingsperspectieven zal schetsen.

De afgelopen jaren zijn er, met de vestiging van veel multinationals, een grote hoeveelheid expats - internationale kenniswerkers - naar onze stad toegekomen. Daarnaast is er sprake van een groeiend aantal arbeidsmigranten vanuit Europese lidstaten en vinden steeds meer vluchtelingen uit Syrië en andere landen in oorlog (en hongersnood) de weg naar onze stad. Daarbij zorgen studenten en gezinshereniging voor een blijvende toestroom aan nieuwe Amsterdammers. De druk op de woningmarkt neemt daarmee zienderogen toe; grond en huizenprijzen stijgen met de dag. Steeds meer bewoners van de stad moeten besluiten om buiten de Ring of zelfs buiten de stad te gaan wonen.

Daarnaast is er in Amsterdam op veel gebieden een tweedeling te zien, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt. Voor hoogopgeleiden is nog relatief makkelijk een baan te vinden, maar onder laagopgeleiden en met name allochtone jongeren heerst omvangrijke werkloosheid. Of ze komen terecht in de informele en veelal ‘onzichtbare’ economie van de stad. Amsterdam wordt steeds meer van de rijken en lijkt daarmee steden als Parijs en Londen achterna te gaan. Wat kan Amsterdam wat dat betreft leren van Parijs en Londen? En wat kunnen en moeten wij nu doen om onze stad van alle Amsterdammers te laten zijn en blijven?

Humans of Amsterdam

Tijdens De Staat van de Stad tonen we portretten van Humans of Amsterdam in al hun diversiteit. Fotografe Debra Barraud registreert verhalen van mensen die - kortere of langere tijd - in Amsterdam verblijven, wonen en werken. Op 13 oktober verschijnt het boek via National Geographic.


1.

Meer over...

Terug naar boven