r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Stimulans voor kleine en middelgrote ondernemingen in de culturele en creatieve sector: Europese Commissie en EIF lanceren nieuwe garantieregeling

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 30 juni 2016.

De Europese Commissie en het Europees Investeringsfonds (EIF) hebben vandaag een garantie-initiatief ter waarde van 121 miljoen euro gelanceerd om kleine en middelgrote ondernemingen in de culturele en creatieve sector via financiële instellingen te ondersteunen. Verwacht wordt dat deze regeling zal leiden tot meer dan 600 miljoen euro aan bankleningen in de komende zes jaar.

Dit initiatief biedt het EIF de mogelijkheid om kosteloos garanties en tegengaranties te verstrekken aan geselecteerde financiële intermediairs, zodat deze meer schuldfinanciering aan ondernemers in de culturele en creatieve sector kunnen verstrekken. De commerciële/retailbanken, stimuleringsbanken en andere financiële intermediairs die gebruik kunnen maken van de garantie van 121 miljoen euro, zullen steun kunnen verlenen aan meer dan tienduizend kleine en middelgrote ondernemingen in een uiteenlopend aantal sectoren, zoals de audiovisuele sector (film, televisie, animatie, videogames en multimedia), festivals, muziek, literatuur, architectuur, archieven, bibliotheken en musea, artistieke ambachten, cultureel erfgoed, vormgeving, uitvoerende kunsten, uitgeverijen, radioproducties en beeldende kunsten.

Het financieringsinstrument, dat ressorteert onder Creatief Europa - het belangrijkste EU-programma gewijd aan de culturele en creatieve sector - zal door het EIF namens de Europese Commissie worden beheerd. Het Europese midden- en kleinbedrijf moet hier al vanaf het einde van dit jaar de vruchten van plukken.

Commissaris voor digitale economie en samenleving Günther H. Oettinger: "Creatieve geesten en bedrijven moeten experimenteren en risico's nemen om te kunnen groeien, ten bate van onze maatschappij en onze economie. We helpen hen aan bankleningen die ze normaal niet zouden krijgen."

Adjunct-directeur van het EIF Roger Havenith: "Ondernemingen helpen zich uit te breiden en toegang te krijgen tot marktconforme financieringsoplossingen staat hoog op de agenda van de Europese Commissie. Zorgen voor kredietrisicobescherming en capaciteitsopbouw voor verstrekkers van financiering zijn twee essentiële voorwaarden om kleine en middelgrote ondernemingen in deze sectoren te ondersteunen. De garantiefaciliteit voor de culturele en creatieve sectoren die wij vandaag ondertekenen, zal kleine en middelgrote ondernemingen in heel Europa, van de festival- tot de filmindustrie en van de muziek- tot de museumsector, helpen op te starten en te groeien."

De culturele en creatieve sectoren zijn goed voor meer dan 7 miljoen banen in de EU en voor 4,2 % van het bbp van de EU (bron). Toegang krijgen tot financiering kan moeilijk zijn voor ondernemingen in deze sectoren, voornamelijk door het immateriële karakter van hun activa en zekerheden, de beperkte omvang van de markt, de vraagonzekerheid en het gebrek aan expertise bij de financiële intermediairs om met de specifieke kenmerken van de sector om te gaan.

De nieuwe garantiefaciliteit voor de culturele en creatieve sectoren voorziet in activiteiten voor de capaciteitsopbouw bij de financiële intermediairs waardoor zij specifieke kennis van essentiële kenmerken van deze sectoren kunnen verwerven (bv. specifieke businessmodellen en kredietrisicobeoordeling in de sectoren). De capaciteitsopbouw zou na een openbare aanbesteding worden aangeboden via (een) door het EIF geselecteerde dienstverlener(s) op het gebied van capaciteitsopbouw (bv. een adviesbureau gespecialiseerd in de culturele en creatieve sector). Een dergelijke training zal gratis zijn voor financiële intermediairs.

In de komende dagen zal het EIF een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling publiceren, waarop in aanmerking komende financiële instellingen (banken, garantieverstrekkers, fondsen enz.) kunnen inschrijven. Na een grondige selectieprocedure zal het EIF financiële intermediairs selecteren die vervolgens de nieuwe financiering beschikbaar kunnen stellen aan kleine en middelgrote ondernemingen in de betrokken sectoren. De financiële intermediairs zullen grondig moeten rapporteren over de financiële producten die zij aan de kleine en middelgrote ondernemingen aanbieden en over de absorptie ervan.

Dit initiatief maakt deel uit van de inspanningen van de Commissie om investeringen te ondersteunen en slimmer gebruik te maken van nieuwe en bestaande financiële middelen, wat het doel van het investeringsplan voor Europa is. Het vormt eveneens een aanvulling op het werk dat wordt geleverd in het kader van de strategie voor de digitale eengemaakte markt om het juiste klimaat te creëren waarin de culturele en creatieve sectoren, en met name kleine ondernemingen, kunnen gedijen in het digitale tijdperk.

Over het EIF

Het Europees Investeringsfonds (EIF) heeft als hoofddoel Europese kleine, middelgrote en micro-ondernemingen te ondersteunen door ze aan toegang tot financiering te helpen. Het EIF ontwerpt en ontwikkelt durf- en groeikapitaal, garanties en instrumenten voor microfinanciering die speciaal gericht zijn op dit marktsegment. In die rol ondersteunt het EIF EU-doelstellingen op het gebied van innovatie, onderzoek en ontwikkeling, ondernemerschap, groei en werkgelegenheid.

Over de garantiefaciliteit voor de culturele en creatieve sector en Creatief Europa

Dit nieuwe financieringsinstrument maakt deel uit van het sectoroverschrijdend onderdeel van het programma Creatief Europa en is het eerste instrument met een dermate ruim toepassingsgebied in de culturele en creatieve sector. Met dit instrument wordt hetzelfde doel nagestreefd als met het onderdeel kleine en middelgrote ondernemingen van het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI), dat de stuwende kracht is achter het investeringsplan voor Europa: meer leningen verstrekken aan kleine en middelgrote ondernemingen zodat zij hun activiteiten kunnen uitbreiden.

Creatief Europa is een zevenjarenprogramma (2014-2020) ter ondersteuning van actoren uit de creatieve en culturele sector. Het heeft een budget van 1,46 miljard euro voor de volledige duur van het programma. Het bestaat uit het MEDIA-programma, dat de ontwikkeling en distributie van Europese audiovisuele producties bevordert, het cultuurprogramma, dat steun biedt aan initiatieven van de culturele sector ter bevordering van bijvoorbeeld grensoverschrijdende samenwerking en literair vertaalwerk, en het sectoroverschrijdende onderdeel. Creatief Europa heeft tot doel de culturele diversiteit te bevorderen, de verspreiding van Europese cultuur en creativiteit aan te moedigen en het concurrentievermogen van de culturele en creatieve sector te versterken.

Meer informatie

Vragen en antwoorden

IP/16/2345

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Delen

Terug naar boven