r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Meer kansen voor ondernemers door betere Europese standaardnormen

Met dank overgenomen van Ministerie van Economische Zaken (EZ), gepubliceerd op maandag 13 juni 2016.

MKB’ers en innovatieve ondernemers beter in staat stellen om in heel Europa te ondernemen. De Europese afzetmarkt voor nieuwe producten vergroten. De samenwerking tussen Europese onderzoekers en ondernemers vergemakkelijken, waardoor zij sneller nieuwe producten endiensten kunnen ontwikkelen. Dit wordt beoogd door het Joint Initiative on Standardisation (JIS) dat tientallen Europese bedrijven, vakbonden, kennisinstellingen en consumenten- en milieuorganisaties vandaag samen met de Europese Commissie en lidstaten in Amsterdam hebben ondertekend. In het JIS zijn nieuwe afspraken vastgelegd om te komen tot betere gemeenschappelijke Europese standaardnormen voor producten en diensten.

Minister Kamp van Economische Zaken (EZ): “Onze bedrijven groeien harder als ze gemakkelijk in heel Europa kunnen ondernemen, innoveren, samenwerken. Om hen daartoe in staat te stellen, zijn gemeenschappelijke standaardnormen over bijvoorbeeld materiaal en technologie in producten vereist. De afspraken die we vandaag maken, dragen bij aan een Europa waar afzetmarkten voor nieuwe producten worden ontsloten, technologie beter met elkaar kan communiceren en innovaties gemakkelijker tot stand komen. Vooral ons MKB, de ICT-sector en innovatieve bedrijven zullen hiervan profiteren.”

Het JIS is één van de uitkomsten van de afsluitende EU-conferentie over de interne markt van het Nederlandse voorzitterschap. Europees Commissaris Bieńkowska van Interne Markt, minister-president Rutte en minister Kamp onderstreepten hier andermaal het belang om te blijven werken aan het verbeteren van de Europese interne markt.

Kamp: “Het volledige ontsluiten van het potentieel van de interne markt, kan Europa op termijn 1.000 miljard euro per jaar aan extra omzet opleveren. Het benutten van die kansen heeft voor het Nederlandse EU-voorzitterschap de hoogste prioriteit. We willen ervoor zorgen dat Europese burgers, consumenten, bedrijven en industrie optimaal profiteren van innovatie, nieuwe technologie en digitalisering. Zo dragen we eraan bij dat onze bedrijven succesvol blijven en kunnen concurreren op wereldschaal en dat onze inwoners de beste diensten en producten krijgen.”

Smartphones, mobiel internet en computers: onmisbaar in ons leven en makkelijk in gebruik omdat de basis van het materiaal en de gebruikte technologie is vastgelegd in standaardnormen. Zo is het mogelijk om met smartphones met verschillende besturingssystemen en andere netwerken, toch met elkaar te bellen. Dat komt, omdat we normen hebben voor technologie en materiaal. Essentieel dus voor probleemloos gebruik door consumenten en een noodzaak voor ondernemers die nieuwe producten op de Europese markt willen brengen. De partijen die het JIS vandaag ondertekenen zetten zich in om voor het einde van 2019 de samenwerking op het gebied van normen te verbeteren. De diensten- en ICT-sector krijgen daarbij prioriteit. Dit initiatief sluit aan bij de inzet van de Europese Commissie om het ontwikkelen en vernieuwen van normen in de ICT-sector te versnellen door te focussen op vijf onderwerpen: 5G mobiele netwerken, cloud computing, internet of things, data technologies en cybersecurity.


Terug naar boven