r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Intensivering samenwerking veiligheidsdiensten in Europa

Veiligheidsdiensten in Europa werken steeds intensiever samen in de strijd tegen terrorisme en jihadistisch geweld. Inlichtingen worden efficiënter gedeeld dankzij een recent ingericht platform. Hiermee is informatie over Europese foreign fighters nu voor alle samenwerkende diensten beschikbaar. Netwerken van jihadisten opereren immers over landsgrenzen heen. Daarmee is een belangrijke stap voorwaarts gezet in de manier waarop veiligheidsdiensten in Europa samenwerken. Dat benadrukte minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) in zijn toespraak op 10 juni tijdens de JBZ-Raad in Luxemburg.

In deze intensievere vorm van samenwerking treffen inlichtingenofficieren van alle deelnemende landen elkaar regelmatig om operationele inlichtingen te delen. Uitwisseling gaat zo sneller en er kunnen meer verbanden worden gelegd. Ook is er een database ontwikkeld waarin alle deelnemende landen hun informatie over ‘foreign fighters’ plaatsen. Deze informatie is realtime en 24/7 beschikbaar. Er kan zo altijd worden gekeken of anderen ook over informatie over potentiele aanslagplegers beschikken. De samenwerking vindt plaats binnen de Counter Terrorism Group (CTG). De Counter Terrorism Group is het samenwerkingsverband van de veiligheidsdiensten van de Europese lidstaten, Noorwegen en Zwitserland. Vandaag is ook besloten om de Counter Terrorism Group standaard uit te nodigen voor de JBZ Raad wanneer terrorisme op de agenda staat.

De afgelopen maanden zijn onder voorzitterschap van de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdienst AIVD door de CTG grote stappen gezet om de onderlinge samenwerking verder te intensiveren. Het gezamenlijk belang van terreurbestrijding in Europa heeft daarbij altijd voorop gestaan. Dit is een belangrijke stap in een wereld waarin iedere lidstaat zijn instituties, taken en bevoegdheden ten aanzien van nationale veiligheid anders heeft georganiseerd en waarbij operationele en juridische verschillen overbrugd moeten worden.


Terug naar boven