r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Sociale pijler van Europa

Jean-Claude Juncker stelde de sociale pijler voor
Bron: © European Union, 2016

De sociale pijler van Europa is een initiatief van de Europese Commissie om de rechten van burgers op het gebied van werkgelegenheid en sociale zekerheid te versterken. Ook is de pijler ontwikkeld om regelgeving in de lidstaten op dit beleidsterrein beter op elkaar af te stemmen.

De basis van de pijler bestaat uit twintig beginselen, die zijn onderverdeeld in drie thema's:

  • gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt
  • eerlijke arbeidsvoorwaarden
  • sociale bescherming en inclusie (het tegengaan van uitsluiting)

Binnen het kader van de Sociale Pijler zijn onder andere voorstellen gedaan voor vaderschapsverlof (COM(2017)253), de coördinatie van socialezekerheidsstelsels (COM(2016)815) en het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers (COM(2017)253) en het Pakket inzake Sociale Rechtvaardigheid.

Commissievoorzitter Juncker kondigde de pijler in 2015 aan in zijn 'State of the Union'. De Commissie gelooft dat nationale arbeidsmarkten en sociale zekerheidsstelsels beter functioneren als landen in de eurozone hun regelgeving op elkaar afstemmen. Hierdoor kunnen economische crises makkelijker worden opgevangen.

Op 17 november 2017 ondertekenden het Europees Parlement, de Raad en de Commissie gezamenlijk de sociale pijler tijdens de 'Sociale Top voor eerlijke banen en groei' in het Zweedse Göteborg.

Traditioneel gezien valt sociaal beleid buiten het toepassingsgebied van de EU. De voorgestelde beginselen bieden daarom vooral een maatstaf om de prestaties van het sociaal en werkgelegenheidsbeleid in de lidstaten te vergelijken, te verbeteren en de lidstaten te stimuleren om de sociale rechten in hun land te versterken. De sociale pijler is gericht op de landen binnen de eurozone, maar andere EU-lidstaten kunnen ook meedoen als ze dat willen.


1.

Meer informatie

Terug naar boven